Mei 2020

Redactioneel – Bas Joosse

Theoloog des Vaderlands Samuel Lee

Column – Margrietha Reinders

Karlijn Roex over verwarde personen

Grootouders in actie voor het klimaat

Column – Brandon Pakker

Commentaar – Hans Feddema

Dion van den Berg (Pax) over vrede

Niels van den Berge over racisme

Symposium over de PPR

Klimaat vraagt om actie, ook van kerken

Column – Halima Özen

Colofon, Onder Ogen

Een Andere Wang – Pieter van Abshoven

Recensie – Marx

Cartoon – Maarten Wolterink

Fotoverhaal – Besmet!

De Uitsmijter – Anne-Maria van Hilst

Geplaatst in | Reacties gesloten

Redactioneel – Bas Joosse

Filosoof Harry Kunneman introduceerde in 2007 de term ‘het dikke ik’, waarmee hij grootheidswaanzin van het individu bedoelde. De afgelopen weken gebeurden er in de coronacrisis dingen die ook onder ‘het dikke ik’ vallen. De oproep ‘blijf thuis’ van het kabinet was blijkbaar niet duidelijk genoeg, dus werd er een boete van 400 euro gezet op overtredingen. ’15 miljoen mensen, die schrijf je niet de wetten voor’, zongen Fluitsma en Van Tijn in 1996. Blijkbaar geldt dat dus ook nu en luisteren we beter naar het gezag als er een hoge boete tegenover staat.

De coronacrisis raakt iedereen. In economisch opzicht blijft bijna geen bedrijf gevrijwaard. Grote bedrijven hebben wellicht vet op de botten, kleine ondernemingen en zzp’ers veelal niet. Ik ken mensen die trainingsacteur of musicus zijn; zij zagen opdrachten verdampen en daar financiële onzekerheid voor terugkomen.

Wat merken we op sociaal vlak van de crisis? Vooral een gebrek aan echt contact, lijkt het. ‘Contact is belangrijk als je niet naar mensen toekunt’, zegt Dion van den Berg van vredesorganisatie Pax verderop in dit magazine. Hij spreekt in dat verband over lokale vredesorganisaties in Syrië, waarmee Pax contact heeft. Maar die uitspraak geldt nu ook voor ons. Doordat fysiek contact aan banden gelegd wordt, is het des te belangrijker dat we naar elkaar blijven omkijken. Initiatieven om dat te doen, zijn er te over. Van alleen producten kopen bij lokale ondernemers en facebookgroepen om hulp te bieden aan mensen die het nodig hebben tot het doneren van geld aan het Rode Kruis of het doorbetalen van bijvoorbeeld de schoonmaakhulp of de sportschool.

Er zijn complottheorieën dat het coronavirus door mensen gemaakt is, om een nieuwe wereldorde te kunnen creëren. Persoonlijk geloof ik daar geen barst van. Waar ik wel in geloof, is een verandering die het virus en de crisis waar we nu in zitten, teweeg zullen brengen. We zien nu dat we best naar elkaar om kunnen kijken en dat de sociale netwerken om elkaar te helpen er zijn. Dat het egoïsme, het ‘dikke ik’, iets minder wordt. Laten we dat vasthouden na de crisis. Want alleen samen komen we sterker uit de crisis. En tot die tijd: #blijfthuis.

Bas Joosse, eindredacteur

Geplaatst inGeen categorie | Tagged | Reacties gesloten

Lucas Brinkhuis nieuwe hoofdredacteur De Linker Wang

Photo Lucas BrinkhuisLucas Brinkhuis (21) wordt de nieuwe  hoofdredacteur van het magazine De Linker Wang, dat wordt uitgegeven door de gelijknamige stichting. Lucas volgt Theo Brand op die deze zomer, na 10 jaar de redactie te hebben geleid, stopt als hoofdredacteur.

De Linker Wang is de plek binnen GroenLinks waar religie, politiek en samenleving samen komen. De Linker Wang is een onafhankelijke stichting die het magazine ‘De Linker Wang’ uitgeeft. ‘Politiek met compassie’ is het motto van De Linker Wang. In het magazine krijgen actuele thema’s op het snijvlak van levensbeschouwing, politiek en samenleving al bijna 30 jaar de aandacht.

Na het bekend worden van het voornemen van Theo om te stoppen als hoofdredacteur van De Linker Wang is een commissie gevormd vanuit redactie en bestuur om een nieuwe hoofdredacteur te werven en selecteren. In zijn sollicitatie en tijdens de gesprekken toonde Lucas zich een capabele, creatieve kandidaat met ervaring in het leiding geven aan vrijwilligers en concrete ideeën voor het magazine. Lucas is student theologie en geschiedenis, actief in de Katholieke Kerk en als Statenlid actief binnen GroenLinks in Overijssel. Met Lucas denken we een keuze voor de toekomst van het magazine te maken, waarin hij het goede en mooie werk van Theo kan voortzetten en uitbouwen. Vanzelfsprekend in hele nauwe samenwerking met de huidige redactieleden.

Lucas zal na het verschijnen van het juli-nummer de functie van hoofdredacteur van Theo overnemen. De komende periode wordt hij ingewerkt.

In het najaar organiseert De Linker Wang een afscheidssymposium voor Theo Brand. Tijdens dit symposium zal er tevens gelegenheid zijn kennis te maken met Lucas.

Ik wens Lucas veel plezier, creativiteit en wijsheid toe in deze functie!

Tjeerd de Jong

Voorzitter De Linker Wang

Geplaatst inNieuws, Redactie | Tagged , , , , | Reacties gesloten

Hoe zorgen we dat iedereen kan meedoen?

Praat op zaterdag 18 april online met De Linker Wang mee over de vragen:
Hoe ziet jouw ideale Nederland er uit?
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen?

‘Diversiteit is een gegeven,’ zegt Justin Trudeau, ‘inclusie is een keuze’. Onderdeel van de diversiteit is een veelkleurig levensbeschouwelijke lappendeken. Om de keuze voor inclusie te maken en te zorgen dat iedereen in Nederland mee kan doen, moeten we ons bewust worden van de diversiteit, een strategie bepalen en vooral in actie komen.

Op zaterdag 18 april willen we met De Linker Wang hier stappen in zetten. Vanwege het coronavirus doen we dat online, van 11 tot 13 uur.

Verschillende mensen houden een korte inleiding.
Aansluitend op de inleidingen hebben we gelegenheid om vragen te stellen en gaan we in gesprek over discussievragen.

De eerste stelling die we hebben ontvangen, die luidt uitdagend: “De progressieve waarden van GL zijn fundamenteel onverenigbaar met religieuze waarden”

Bij de bijeenkomst is onder andere ons Kamerlid Niels van den Berge aanwezig. Hij heeft integratie in zijn portefeuille en hoopt deze ochtend inspiratie op te doen.

Meld je aan op: diversiteit@linkerwang.nl .

We sturen je de link die je nodig hebt om mee te doen.
Heb je een stelling of vraag die je graag wilt bespreken: zet hem erbij in je mail.

 

Geplaatst inBijeenkomsten, Dossiers, Nieuws | Tagged , , | Reacties gesloten

Maart 2020

Geplaatst in | Reacties gesloten

Redactioneel – Theo Brand

Geen vrijheid zonder verbinding. Geen vrijheid zonder gerechtigheid. Met deze zinnen vat ik de indrukwekkende rede samen die Jesse Klaver in januari uitsprak bij ‘In Vrijheid Verbonden’ waar de grootste levensbeschouwelijke stromingen in Nederland elkaar sinds vijftien jaar jaarlijks treffen in aanwezigheid van Prinses Beatrix. Een treffende zin uit Klavers toespraak luidt: ‘De muur viel, maar we lieten na nieuwe bruggen te bouwen.’

Het bouwen van bruggen en het verbinden van verschillen is noodzaak om als samenleving niet te ontsporen. Extreemrechtse politici in Nederland, zoals Baudet en Wilders, laten helaas niet na om mensen op basis van godsdienst of etniciteit verdacht te maken en tot zondebok aan te wijzen. Immigratie zou het grootste gevaar zijn voor Nederland. Onder invloed van rechtse media en hondenfluitjes van CDA en VVD, wordt dit frame versterkt.

Mensen uit kerken en andere levensbeschouwelijk betrokkenen gaan hier principieel niet in mee. Dat blijkt onder meer uit de interviews met algemeen secretaris Christien Crouwel van de Raad van Kerken in Nederland en doopsgezind predikant Fulco van Hulst. Ook uit het verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst van De Linker Wang (‘Is religie van rechts?’) blijkt dat er een principiële onderstroom is tegen het gure rechtspopulisme en neofascisme.

Hoe kunnen sommige christenen in vredesnaam positief getriggerd zijn door extreemrechts?

Komt dat misschien omdat Links zijn neus ophaalt voor godsdienst? Alain Verheij waarschuwt: ‘Neem gelovigen serieus, engageer die kracht en maak dankbaar gebruik van het maatschappelijk kapitaal. De relevantie van linkse politiek en levensbeschouwing gaat toenemen, maar heb als links dan wel oog voor levensbeschouwing in al zijn diversiteit.’

Juist met dit magazine willen we laten zien dat levensbeschouwing, geloof en compassie bouwstenen zijn voor een politiek gebaseerd op diepere waarden die gericht is op verandering. Wat dat betreft ligt er een schone taak en belangrijke toekomst voor De Linker Wang, een missie waarvoor steeds nieuwe mensen zullen opstaan.

In de zomer van 2020 zet ik een punt achter mijn hoofdredacteurschap. De reden is dat ik na ruim tien aan het roer te hebben gestaan, en twintig jaar redactielidmaatschap, ruimte wil maken voor nieuwe dingen. Er komt nog een afscheidsmoment en dan zal ook de nieuwe hoofdredacteur worden voorgesteld. De werving is in volle gang, zie het bericht op pagina 7 en de vacaturetekst op de website. Bestuur en redactie houden de lezers op de hoogte.

Intussen is door het redactieteam hard gewerkt aan deze nieuwe uitgave. Ik wens alle lezers veel leesplezier en inspiratie toe.

Theo Brand,
Hoofdredacteur

Geplaatst inGeen categorie | Tagged , | Reacties gesloten

Waardevol gesprek over euthanasie en dementie

De Linker Wang organiseerde op zaterdagmiddag 2 november een bijeenkomst over euthanasie en dementie. Tijdens de bijeenkomst gingen vier sprekers met elkaar en met de ongeveer dertig aanwezigen in gesprek over de vraag: “wie bepaalt straks of je sterven mag?”

Een impressie van de bijeenkomst leest u hier of in ons papieren magazine.

Bij de bijeenkomst waren vier sprekers en experts. Clairy Polak schreef het boek Voorbij, Voorbij, over de ingrijpende invloed van alzheimer in een huwelijk. Clairy was blij met de vrijspraak van arts R.A.: “het kan bepaald geen kwaad om je te verdiepen in de mogelijkheid om op tijd en op een humane manier het heft in eigen hand te nemen”.

Artsen Constance de Vries en Bert Keizer zijn allebei betrokken bij het  Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek). Constance schreef het boek “Mag ik gaan, leven en sterven met dementie”. Zij was ontroerd door de vrijspraak, zegt ze. “Ik moest bijna huilen en heb daarna spontaan geapplaudisseerd.” Bert Keizer staat daar sceptischer tegen over: “dit is een wel erg huiveringwekkend voorbeeld van ‘doel heiligt middel’. Vierde spreker was Niels van den Berge, Tweede Kamerlid voor GroenLinks in de Tweede Kamer.

Geplaatst inBijeenkomsten | Tagged , | Reacties gesloten

December 2019

Geplaatst in | Reacties gesloten

Redactioneel – Theo Brand

Ik las het boek ‘Geloven in het ideaal’ van historicus Maarten van den Bos ter voorbereiding op het schrijven van een artikel over de jubilerende Banning Vereniging (pagina 22-23 van het magazine). Het levensverhaal van Willem Banning (1888-1971) trof mij; hoe deze zoon van een Friese haringvisser een leidende rol speelde binnen de SDAP en de PvdA.

Banning was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk waarin hij na de Tweede Wereldoorlog een leidende rol speelde. Tegelijk dacht hij zeer inclusief met oog voor verschillen. Ik vind dat bijzonder omdat ik van dominees uit voorbije tijden een heel ander beeld heb: star, streng en dogmatisch. Banning was uit een ander hout gesneden en was vrijzinnig. Toch hoorde hij ook weer niet bij de richting die het geloof al denkend wegredeneerde; hij had gevoel voor mystiek.

Banning had via de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers een lijntje met de Quakers, een ondogmatische geloofsrichting met christelijke wortels. Hier kent men een spiritualiteit van eenvoud en stilte. En een innerlijk besef dat in de ontmoeting met ieder mens Christus op je levenspad kan komen. Zo’n besef leidt tot openheid en zoeken naar vrede, in het klein en in het groot.

Wat me ook opviel is dat Banning in de internationale religieus-socialistische beweging de joodse filosoof Martin Buber (1878-1965) ontmoette. In zijn filosofische werken komt vooral het thema van de dialoog tot uitdrukking. Bubers hoofdwerk draagt de titel ‘Ich und Du’ (Ik en gij) en behandelt de verhouding van de mens tot God en de medemens als existentiële dialogische religieuze beginselen. Hier gaat het niet om grote woorden, gelijk hebben of dogmatische stelsels, maar om openheid en oprecht zoeken. Bij Buber en Banning was dat geworteld in de verhalen uit Tenach en Bijbel.

Hoewel in een heel andere context en tijd, proef ik iets van die openheid ook in de woorden van Kathalijne Buitenweg in deze editie van De Linker Wang. Ze zegt onder meer: ‘Als er echt een God is die bestaat, dan is dat zo boven-begrijpelijk, dat je dat niet moet proberen te bevatten. Dan vorm je het weer naar jezelf.’

Deze uitspraak treft me. Godsdienst is niet zelden projectie. ‘Wie die Mensch ist, so ist sein Gott, Darum wird Gott so oft zum Spott’ zei Goethe al. Het is altijd de ander die je tegemoet treedt, tot wie je in verhouding staat. Politiek met compassie is een politiek die in de ogen van de ander durft te kijken, in de ogen van een weerbaar maar ook kwetsbaar medemens. Volgens het Kerstverhaal is die ander een pasgeboren vluchtelingenkind. Hoe we dit verder ook duiden of welk stickertje we er ook op plakken… is het allicht deze elementaire compassie waarin het hart klopt van veel linkse en groene politiek?

Geplaatst inGeen categorie | Tagged , | Reacties gesloten

Nieuwjaarsbijeenkomst De Linker Wang: is religie van rechts?

De Linker Wang organiseert op zaterdagmiddag 18 januari een nieuwjaarsbijeenkomst in Utrecht.U bent van harte uitgenodigd.

Tijdens het inhoudelijk deel van de bijeenkomst gaan we in gesprek over de vraag hoe links moet reageren op de rechtse claim van de joods-christelijke traditie. Theoloog Alain Verheij zal de bijeenkomst inleiden. Wim-Jan Renkema, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, zal hier als eerste op reageren. Aansluitend is er ruimte voor discussie.

De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op het partijkantoor van GroenLinks op de Oudegracht 312 in Utrecht. De zaal is open om 14.30 uur. Het inhoudelijk deel duurt van 15.00 tot circa 16.30 uur, met aansluitend een borrel.

Opgave en meer informatie
Opgeven voor de nieuwjaarsbijeenkomst is verplicht, dat kan via administratie@linkerwang.nl

WAT PHOTOS VAN BIJEENKOMST (binnenkort een verslag)

foto 1: Alain Verweij foto Wim-Jan foto 2: Alain foto 2 wim-jan panel sprekers

Geplaatst inNieuws | Tagged , , | Reacties gesloten

Tjeerd de Jong – voorzitter

Tjeerd de Jong (1979) is sinds begin 2012 lid van het bestuur van De Linker Wang. Sinds eind 2016 is hij voorzitter van De Linker Wang. Eerst als duo-voorzitter met Wies Houweling, sinds eind 2018 alleen. Tjeerd heeft milieuwetenschappen gestudeerd, werkt momenteel voor Rijkswaterstaat en woont met zijn gezin in Voorburg. Voorheen was hij onder meer enkele jaren voorzitter van het afdelingsbestuur van GroenLinks in Utrecht. Als voorzitter van het bestuur is Tjeerd verantwoordelijk voor algehele coördinatie en het contact met GroenLinks.

Geplaatst inBestuur | Tagged , , | Reacties gesloten
 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Hoe zorgen we dat iedereen kan meedoen?

  Praat op zaterdag 18 april online met De Linker Wang mee over de vragen: Hoe ziet jouw ideale Nederland er uit? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen? ‘Diversiteit is een gegeven,’ zegt Justin Trudeau, ‘inclusie is een keuze’. Onderdeel van de diversiteit is een veelkleurig levensbeschouwelijke lappendeken. Om de keuze voor inclusie te maken en…

 • Nieuwjaarsbijeenkomst De Linker Wang: is religie van rechts?

  Op 18 januari organiseert De Linker Wang een nieuwjaarsbijeenkomst in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst gaat het over de vraag of religie van rechts is en hoe links hierop kan reageren. De bijeenkomst begint om 14.30 uur.

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Volg ons!

 • Tweets