Blogs

Ruard Ganzevoort

  • Artikel 1
   Spreektekst bij het debat in de Eerste Kamer over uitbreiding van artikel 1 met de discriminatiegronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’. Drie woordjes. Daarover spreken we vandaag. En niet alleen vandaag, de initiatiefnemers of eigenlijk hun voorgangers hebben dit twaalfeneenhalf jaar … L …

  • Financiering Politieke Partijen
   Een ander debat op 12 oktober ging over de financiering van politieke partijen. Hoe leggen we ongewenste beïnvloeding aan banden? Voorzitter,Corruptio optimi pessima. Het leek mij wel een keer aardig om mijn bijdrage te beginnen met een Latijnse spreuk van … Lees verder →

  • Kiescollege Niet-Ingezetenen
   Op 11 oktober bespraken we de wet die een kiescollege instelt voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Een goede zaak dat zij nu ook een stem krijgen bij het verkiezen van de Eerste Kamer. In het debat gaf ik … Lees verder →

Theo Brand

  • Inheemse wijsheid kan de Westerse mens redden van overmoed
   Column voor de website van Kerk en Milieu, september 2022. “Naar mijn mening zijn mensen hier verloren en zoekende. We hebben veel materiële rijkdom, maar zijn toch niet gelukkig omdat de verbinding met de natuur kwijt is.” Deze woorden van Leander Vermaning werden eerder gepubliceerd op NieuwWij.nl. Ik vind haar woorden van grote betekenis. Ik zie raakvlakken […]

  • Bidden met andersgelovigen geen no-go area voor christenen
   Gepubliceerd (iets ingekort) als opiniestuk in het Nederlands Dagblad, 25 augustus 2022 Naar aanleiding van mijn artikel op NieuwWij.nl over interreligieus bidden schrijft Reina Wiskerke (ND, 24 augustus) dat mijn stuk “ronkt van zelfgenoegzaamheid”. Ook zou ik orthodoxere vormen van geloven afbranden en valse tegenstellingen opwerpen. Ik kan me voorstellen dat het stuk prikkelt en […]

  • Hoe eerlijk delen bijdraagt aan een duurzame wereld
   Goed zorgen voor de aarde. Het is in allerlei reclamespotjes een terugkerend thema. Ik vind dat ironisch omdat reclame op radio en televisie in de vorm van commercials, een belangrijke aanjager is van consumentisme. Duurzaamheid is een goed gevoel geworden waarmee een producent een merk kan laden, zodat zijn of haar product beter wordt verkocht. […]

John Jorna

  • Pinksteren
   VAN HET LIJDEN VAN jEZUS TOT DE KOMST VAN DE GEEST   De Joodse leraar Jezus van Nazareth stond erg kritisch tegenover de Joodse priesters. Die vreesden zijn groeiende invloed bij het Joodse volk. Daarom moest Hij uitgeschakeld worden. Zij wisten de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus zover te krijgen …

  • Feest van ontmoeting
   EINDELIJK KAN HET WEER   De afgelopen jaren was het steeds weer een heel gedoe als je naar een verjaardag toe wilde. Eerst moest je jezelf  testen. We moeten er nog steeds verdacht op zijn dat corona weer de kop op steekt. Ik vroeg me soms af of er niet weer een vaccinatiecampagne nodig zal [… …

  • Kroning
   DE HELE WERELD VIERDE MEE v Vanmorgen bij de koffie vroeg ik aan de vier oudere heren aan ons tafeltje wie er naar de Kroning had gekeken. Allemaal. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat heel Nederland uren lang aan de Tv zat, maar wel, dat ondanks de Brexit we op het vasteland nog steeds in […]

 • Nieuwe positiebepaling van De Linker Wang vastgesteld

  Het bestuur van De Linker Wang heeft de nieuwe positiebepaling vastgesteld, waar het afgelopen jaar aan is gewerkt. We constateerden dat de statuten en huishoudelijk reglement een update nodig hebben. We zijn daarom gestart met het opstellen van een positiebepaling op 1 A4. Met deze positiebepaling blijven we staan in de bedoeling waarmee De Linker Wang [lees meer…]

 • Nieuwjaarsbijeenkomst De Linker Wang 10 februari

  Op vrijdagmiddag 10 februari organiseert De Linker Wang de nieuwjaarsbijeenkomst. Thema van de bijeenkomst is ‘stad en platteland’. Laura Bromet, Jan Huijgen en Lucas Brinkhuis gaan met elkaar en met de aanwezigen in gesprek over de vraag welke waarden centraal moeten staan om de scherpe tegenstellingen die we in 2022 rond stikstof hebben gezien te [lees meer…]