Blogs

Ruard Ganzevoort

  • Politiek navelstaren
   De verkiezingsuitslag dreunt inmiddels zo’n zes weken na. Nog bijna dagelijks zijn er analyses te vinden in de krant, op TV en vooral in de sociale media. De belangrijkste vraag lijkt te zijn waarom mensen in groten getale op de … Lees verder →

  • Mijn laatste debat
   Mijn laatste debat in de Eerste Kamer ging over de uitbreiding van het “bestuurlijk instrumentarium” waarmee de minister kan ingrijpen als het echt fout gaat in het onderwijs. Hier mijn inbreng in het debat van 05-06-2023: Voorzitter, 12 jaar geleden, … Lees verder →

  • Artikel 1
   Spreektekst bij het debat in de Eerste Kamer over uitbreiding van artikel 1 met de discriminatiegronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’. Drie woordjes. Daarover spreken we vandaag. En niet alleen vandaag, de initiatiefnemers of eigenlijk hun voorgangers hebben dit twaalfeneenhalf jaar … L …

Theo Brand

  • Inheemse wijsheid kan de Westerse mens redden van overmoed
   Column voor de website van Kerk en Milieu, september 2022. “Naar mijn mening zijn mensen hier verloren en zoekende. We hebben veel materiële rijkdom, maar zijn toch niet gelukkig omdat de verbinding met de natuur kwijt is.” Deze woorden van Leander Vermaning werden eerder gepubliceerd op NieuwWij.nl. Ik vind haar woorden van grote betekenis. Ik zie raakvlakken […]

  • Bidden met andersgelovigen geen no-go area voor christenen
   Gepubliceerd (iets ingekort) als opiniestuk in het Nederlands Dagblad, 25 augustus 2022 Naar aanleiding van mijn artikel op NieuwWij.nl over interreligieus bidden schrijft Reina Wiskerke (ND, 24 augustus) dat mijn stuk “ronkt van zelfgenoegzaamheid”. Ook zou ik orthodoxere vormen van geloven afbranden en valse tegenstellingen opwerpen. Ik kan me voorstellen dat het stuk prikkelt en […]

  • Hoe eerlijk delen bijdraagt aan een duurzame wereld
   Goed zorgen voor de aarde. Het is in allerlei reclamespotjes een terugkerend thema. Ik vind dat ironisch omdat reclame op radio en televisie in de vorm van commercials, een belangrijke aanjager is van consumentisme. Duurzaamheid is een goed gevoel geworden waarmee een producent een merk kan laden, zodat zijn of haar product beter wordt verkocht. […]

John Jorna

  • NPO Radio en TV
   DE TWEEDE KAMER WEET HET WEER BETER De Tweede Kamer vindt in grote meerderheid, dat de NPO gereorganiseerd moet worden en wil er ook minder geld aan besteden. Jonge mensen kijken nauwelijks nog TV hoor ik van tijd tot tijd. Bovendien kijken veel mensen naar commerciële zenders.. Die Tweede Kamer zie …

  • NPO Radio en TV
   DE TWEEDE KAMER WEET HET WEER BETER     De Tweede Kamer vindt in grote meerderheid, dat de NPO gereorganiseerd moet worden en wil er ook minder geld aan besteden. Jonge mensen kijken nauwelijks nog TV hoor ik van tijd tot tijd. Bovendien kijken veel mensen naar commerciële zenders.. Die Tweede Kamer …

  • Komt er ooit een einde?
   WANNEER STOPT ISRAËL? President biden pakt Israël steviger aan. Het leek er op, dat de terugtrekking uit Khan Younis aanvankelijk een gevolg was van de Amerikaanse druk. Nu beweren ze, dat de troepen enige rust nodig hebben. Daarna gaan ze er weer op los. Maar intussen neemt de binnenlandse kritiek …