Blogs

Ruard Ganzevoort

  • Mijn laatste debat
   Mijn laatste debat in de Eerste Kamer ging over de uitbreiding van het “bestuurlijk instrumentarium” waarmee de minister kan ingrijpen als het echt fout gaat in het onderwijs. Hier mijn inbreng in het debat van 05-06-2023: Voorzitter, 12 jaar geleden, … Lees verder →

  • Artikel 1
   Spreektekst bij het debat in de Eerste Kamer over uitbreiding van artikel 1 met de discriminatiegronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’. Drie woordjes. Daarover spreken we vandaag. En niet alleen vandaag, de initiatiefnemers of eigenlijk hun voorgangers hebben dit twaalfeneenhalf jaar … L …

  • Financiering Politieke Partijen
   Een ander debat op 12 oktober ging over de financiering van politieke partijen. Hoe leggen we ongewenste beïnvloeding aan banden? Voorzitter,Corruptio optimi pessima. Het leek mij wel een keer aardig om mijn bijdrage te beginnen met een Latijnse spreuk van … Lees verder →

Theo Brand

  • Inheemse wijsheid kan de Westerse mens redden van overmoed
   Column voor de website van Kerk en Milieu, september 2022. “Naar mijn mening zijn mensen hier verloren en zoekende. We hebben veel materiële rijkdom, maar zijn toch niet gelukkig omdat de verbinding met de natuur kwijt is.” Deze woorden van Leander Vermaning werden eerder gepubliceerd op NieuwWij.nl. Ik vind haar woorden van grote betekenis. Ik zie raakvlakken […]

  • Bidden met andersgelovigen geen no-go area voor christenen
   Gepubliceerd (iets ingekort) als opiniestuk in het Nederlands Dagblad, 25 augustus 2022 Naar aanleiding van mijn artikel op NieuwWij.nl over interreligieus bidden schrijft Reina Wiskerke (ND, 24 augustus) dat mijn stuk “ronkt van zelfgenoegzaamheid”. Ook zou ik orthodoxere vormen van geloven afbranden en valse tegenstellingen opwerpen. Ik kan me voorstellen dat het stuk prikkelt en […]

  • Hoe eerlijk delen bijdraagt aan een duurzame wereld
   Goed zorgen voor de aarde. Het is in allerlei reclamespotjes een terugkerend thema. Ik vind dat ironisch omdat reclame op radio en televisie in de vorm van commercials, een belangrijke aanjager is van consumentisme. Duurzaamheid is een goed gevoel geworden waarmee een producent een merk kan laden, zodat zijn of haar product beter wordt verkocht. […]

John Jorna

  • Wat een schrik
   IK WAS EEN VREEMDELING EN GIJ HEBT MIJ NIET VERWELKOMD   Die woorden uit het evangelie van deze zondag lieten mij vandaag niet los. Eigenlijk slaan ze op het laatste oordeel. De koning vertelt, wie er niet naar het eeuwige leven in het paradijs zullen overgaan. In een van mijn vorige columns wees ik …

  • Zwevende kiezers
   HOE HELPEN WE ZE? We waren aan het folderen in een buurdorp, waarvan we weten dat het gemiddeld wat conservatiever is dan de andere dorpen van onze gemeente. Een jonge vrouw was bezig haar tuin vrij te maken van afgevallen bladeren. Ze heeft het met haar tuin best moeilijk, want aan de overkant staa …

  • De premier
   WELKE EISEN STEL JE AAN EEN PREMIER?   De lijsttrekkers van de drie grootste partijen worden gezien als mogelijke kandidaten voor het premierschap. Ze zijn niet geselecteerd op hun kwaliteiten, die hen geschikt zouden maken voor het premierschap. Pieter Omtzigt wordt vooral bewonderd omdat hij samen …