Blogs

Ruard Ganzevoort

  • Artikel 1
   Spreektekst bij het debat in de Eerste Kamer over uitbreiding van artikel 1 met de discriminatiegronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’. Drie woordjes. Daarover spreken we vandaag. En niet alleen vandaag, de initiatiefnemers of eigenlijk hun voorgangers hebben dit twaalfeneenhalf jaar … L …

  • Financiering Politieke Partijen
   Een ander debat op 12 oktober ging over de financiering van politieke partijen. Hoe leggen we ongewenste beïnvloeding aan banden? Voorzitter,Corruptio optimi pessima. Het leek mij wel een keer aardig om mijn bijdrage te beginnen met een Latijnse spreuk van … Lees verder →

  • Kiescollege Niet-Ingezetenen
   Op 11 oktober bespraken we de wet die een kiescollege instelt voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Een goede zaak dat zij nu ook een stem krijgen bij het verkiezen van de Eerste Kamer. In het debat gaf ik … Lees verder →

Theo Brand

  • Inheemse wijsheid kan de Westerse mens redden van overmoed
   Column voor de website van Kerk en Milieu, september 2022. “Naar mijn mening zijn mensen hier verloren en zoekende. We hebben veel materiële rijkdom, maar zijn toch niet gelukkig omdat de verbinding met de natuur kwijt is.” Deze woorden van Leander Vermaning werden eerder gepubliceerd op NieuwWij.nl. Ik vind haar woorden van grote betekenis. Ik zie raakvlakken […]

  • Bidden met andersgelovigen geen no-go area voor christenen
   Gepubliceerd (iets ingekort) als opiniestuk in het Nederlands Dagblad, 25 augustus 2022 Naar aanleiding van mijn artikel op NieuwWij.nl over interreligieus bidden schrijft Reina Wiskerke (ND, 24 augustus) dat mijn stuk “ronkt van zelfgenoegzaamheid”. Ook zou ik orthodoxere vormen van geloven afbranden en valse tegenstellingen opwerpen. Ik kan me voorstellen dat het stuk prikkelt en […]

  • Hoe eerlijk delen bijdraagt aan een duurzame wereld
   Goed zorgen voor de aarde. Het is in allerlei reclamespotjes een terugkerend thema. Ik vind dat ironisch omdat reclame op radio en televisie in de vorm van commercials, een belangrijke aanjager is van consumentisme. Duurzaamheid is een goed gevoel geworden waarmee een producent een merk kan laden, zodat zijn of haar product beter wordt verkocht. […]

John Jorna

  • De Stalinterreur
   TERECHT HEVIG VERZET VAN OEKARAÏNE   In de Sovjetunie onder Stalin vond in de dertiger jaren een gedwongen collectivisatie van de landbouw plaats. In het belangrijkste agrarische gebied van de Sovjetunie, de Oekraïne was het verzet daartegen hevig. Veel boeren werden door de Russische politie gedood …

  • In Memoriam Lettie Werkman
   EEN FIJNE SCOUTING VRIENDIN   Het is ruim vijftig jaar geleden, dat ik Lettie leerde kennen. Ze woonde toen al enkele jaren in Odijk, waar ze samen met een vriendin was komen wonen. Heel tragisch stierf die vriendin al snel en Lettie bleef alleen achter. Ik woonde vanaf februai 1967 in dit dorp. Ik …

  • De Derde Wereldoorlog
    PAUS FRANCISCUS IS DIE AL BEGONNEN   Een paus is niet alleen hoofd van een wereldkerk, maar ook staatshoofd, maar dan wel van een ministaatje Vaticaanstad. Maar met dit kleine staatje onderhouden 183 landen diplomatieke betrekkingen en een daarvan zijn er 91 vertegenwoordigd door een ambassadeur. K …

 • Nominaties Ab Harrewijn Prijs 2023 gezocht

  De jury van de Ab Harrewjn Prijs zoekt nominaties voor de prijs van 2023. Jaarlijks worden vijf initiatieven van onder uit de samenleving voor en door mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag. De jury zoekt voor de editie van 2023 initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en [lees meer…]

 • Terugblik symposium #StayWithUkraine

  Op 26 november organiseerde De Linker Wang samen met de Werkgroep Europa en het Jong Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks een symposium over Oekraïne, met als titel ‘#StayWithUkraine’. Kathinka Minzinga heeft een kort terugblik geschreven op deze bijeenkomst. Hieronder leest u deze terugblik. Bram Grandia zegt nee tegen oorlog, hadden we de angst van Poetin maar [lees meer…]