“Het maakt niet uit wie je bent, we gaan allemaal onder water”

Op 3 maart hield Suzanne Kröger een lezing voor De Linker Wang over klimaatrechtvaardigheid. De afgelopen weken deelden we reacties op Suzannes pleidooi. Vandaag reageert Imane Nadif, fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam.

Het is iets wat ik vaak gehoord heb wanneer er een pleidooi wordt gehouden om rekening te houden met de verschillende groepen in de samenleving. Op het eerste gezicht lijkt het een logische kreet, maar in de praktijk onzin. Het is een oppervlakkige weergave van het probleem, en doet geen recht aan de afschuwelijke realiteit van de klimaatcrisis.  De klimaatcrisis raakt ons inderdaad allemaal, maar niet op dezelfde manier.

De discussie rondom klimaatrechtvaardigheid gaat te vaak over het verwateren van de ernst van de klimaatcrisis. Als je het over armoede, racisme of kolonialisme hebt, zou dit geen recht doen aan de klimaatcrisis. Maar het er niet over hebben doet geen recht aan de harde realiteit waar we ons nu in bevinden. Want wat we nu zien, is dat gemeenschappen die in armoede leven disproportioneel geraakt worden, dat voormalig gekoloniseerde landen geteisterd worden door de effecten van klimaatverandering en dat hun bronnen uitgeput worden door het Westen.

Het is kortzichtig om te denken dat je hier geen rekening mee hoeft te houden, want de kern van het probleem is juist geworteld in de uitbuiting van natuur, klimaat en mens. Draagvlak creëer je daarom ook in de erkenning van deze ongelijkheid, en dit mee te nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Onze onderlinge solidariteit tussen verschillende activistische bewegingen en gemeenschappen, is essentieel voor de oplossing. Klimaatrechtvaardigheid moet altijd het uitgangspunt zijn.

Klimaatrechtvaardigheid moet altijd het uitgangspunt zijn.

Op dit moment maakt extreemrechts deel uit van de coalitie-onderhandelingen, democratische waarden staan weer ter discussie. Het demonstratierecht staat onder druk, en klimaat lijkt geen prioriteit te zijn. Lokaal en internationaal zullen we hier de effecten van merken, want Nederland huist meerdere grote vervuilers die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor vervuilde oceanen en conflicten. De tijd van in gesprek gaan is voorbij, er moeten harde maatregelen komen voor deze grote vervuilers. Hierin zal ook aandacht moeten komen voor de vele mensenrechtenschendingen en de verwoesting die er tot nu toe is aangericht.

De markt gaat ons niet redden, de markt is het probleem. Neoliberaal roofkapitalisme heeft ertoe geleid dat we zijn waar we nu zijn. De ongelijkheid in onze samenleving en wereldwijd wordt steeds groter, en ondertussen stoten de superrijken in privéjets en superjachten naar hartenlust een ongekende hoeveelheid CO2 uit. Het gedrag wordt op sociale media geïdealiseerd, en dat moet anders. De norm moet anders. De norm moet klimaatrechtvaardigheid zijn.

Imane Nadif is fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam


Geplaatst

in

door

Tags: