Redactioneel – Lucas Brinkhuis

Over twee weken zijn er weer verkiezingen. In alle kranten, bladen en websites staan interviews met kandidaten, zo ook in De Linker Wang. Maar waar andere interviews vooral over standpunten gaan, zult u deze nauwelijks tegenkomen in dit magazine. De interviews in dit nummer gaan volledig over waarden en achterliggende levensbeschouwing. We hebben voor u zes kandidaten van de GroenLinks kandidatenlijst uitgezocht. Hogere en lagere plekken, bekend en minder bekend, religieus of niet (meer). Kandidaten met een Joodse, christelijke en islamitische achtergrond. Als er één conclusie uit deze interviews getrokken kan worden is het wel dat GroenLinks een ontzettend diverse partij is met mensen met allerlei achtergronden, maar allemaal met hetzelfde doel: een eerlijke groene samenleving.

Naast de verkiezingen is deze extra dikke Linker Wang gevuld met een beschouwing van de Pixar film Soul, een film over je ziel en de zin van het leven en recensies van Tirannie van de verdienste en Battling Eight Giants. Deze boeken bieden elk op geheel eigen wijze oplossingen voor de problemen van onze tijd. Ook in dit nummer twee interessante interviews. De eerste is met Laurens van Lavieren, de nieuwe directeur van ForumC. Een organisatie die in de eerste instantie wellicht lijkt op De Linker Wang, maar zich puur baseert op de Bijbel en niet verbonden is aan een politieke partij. De tweede is met Annebregt Dijkman, onderzoeker op het gebied van extremisme en inclusie, over radicalisering.

Dit jaar bestaat De Linker Wang 30 jaar en dat betekent dat dit jaar een jubileumjaar is. Hier zullen we gedurende jaar uiteraard in het blad regelmatig aandacht aan besteden. Bestuurslid Job de Haan blikt alvast vooruit aan de hand van de vraag die dit jaar centraal staat: is er binnen GroenLinks nog bestaansrecht voor De Linker Wang? Later dit jaar zal er ook een symposium rond dit thema plaatsvinden.

De eerste Linker Wang van dit jaar wordt voltooid door een aantal scherpe columns van onze vaste columnisten, met vanaf dit nummer ook een themacolumn van redactielid Brandon. De Uitsmijter wordt deze keer verzorgd door vertrekkend kamerlid Wim-Jan Renkema. Ik hoop dat u hier weer een nummer voor u heeft dat u aan het denken zet over onze maatschappij en de rol die religie en politiek hierin spelen. In het bijzonder in het kader van de verkiezingen.

Lucas Brinkhuis, hoofdredacteur

Dit bericht was geplaatst inGeen categorie. Bookmark the permalink. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.
  • Over de Linker Wang

    De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

  • ‘De leugen regeert als nooit tevoren!’

    Op 24 april organiseerde De Linker Wang een webinar over waarheid en leugens in tijden van fakenews. Met hoogleraren gingen we in gesprek over de beïnvloeding van kiezers en de de betrouwbaarheid van politici. De opname van het webinar is hier te zien.

  • Gaat de Palestijnse droom in rook op? video

    Op zaterdag 24 oktober organiseerden we de bijeenkomst ‘Gaat de Palestijnse droom in rook op?’, ter gelegenheid van het afscheid van Theo Brand als hoofdredacteur. Oorpspronkelijk was het als een live evenement gepland, maar uiteindelijk toch online. Helaas ging de uitzending niet naar wens. De opname van de bijeenkomst mét goede geluidskwaliteit is nu beschikbaar. [lees meer…]