Dossier Euthanasie En Dementie

De Linker Wang organiseert op zaterdagmiddag 2 november 2019 een debat over euthanasie en dementie. Dit is een zeer actueel thema, nadat het Openbaar Ministerie in augustus een arts aanklaagde voor moord, vanwege het verlenen van euthanasie aan een wilsonbekwame dementiepatiënt. De arts is inmiddels vrijgesproken, maar de dilemma’s zijn allerminst opgelost en vinden nu hun weg naar de Hoge Raad. Het debat van De Linker Wang gaat over de vraag: “Wie bepaalt straks of je sterven mag?”. Ben jij dat altijd zelf door een schriftelijke wilsverklaring op te stellen? En als je dat niet meer mondeling kan bevestigen, wie beslist er dan? Ter voorbereiding van het debat deelt De Linker Wang hierbij een overzicht van wat relevante bronnen die het debat kunnen helpen:

spreker op debat: Constance de Vries (o.a. docent, Expertisecentrum Euthanasie)

spreker op debat: Corinne Ellemeet

spreker op debat: Bert Keizer

spreker op debat: Clairy Polak

Eerste rechtszaak ooit tegen arts die euthanasie uitvoerde (NOS)

Rechtszaak om euthanasie (Stichting Alzheimer Nederland)

Euthanasie bij dementie (Stichting Alzheimer Nederland)

Project ‘Euthanasie bij dementie’ (artsenfederatie KNMG)

Euthanasie bij dementie (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, NVVE)

Wat vinden religies van euthanasie (ik-leef.nl)

Specialist ouderengeneeskunde ontslagen van alle rechtsvervolging (rechtspraak.nl)

Strafrechtzaak ECLI:NL:RBDHA:2019:9506 (Specialist ouderengeneeskunde ontslagen van alle rechtsvervolging; Rechtbank Den Haag)

De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (geldend van 1 augustus 2018)

Geloof verdwijnt niet als christen dement wordt (Reformatorisch Dagblad)

Geloof beïnvloedt hoe iemand dementie beleeft (Sociaal.net, Sept ’19)

Ikram, woongroep voor moslims met dementie

Op de juiste manier omgaan met dementie (TheoBlogie)

Mocht u van een bron weten die hier zeker niet mag ontbreken (en staat er nog niet bij), neem dan contact op met Rianne.

  • Over de Linker Wang

    De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

  • Oproep aan GroenLinks: doe niet mee met 2G

    Het bestuur van De Linker Wang roept de Tweede Kamerfractie van GroenLinks op om niet in te stemmen met 2G-maatregelen. De maatregelen schenden waarden als menswaardigheid en gemeenschap.

  • Jubileumsymposium uitgesteld

    Het jubileumsymposium wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022. We vinden het niet verstandig om het symposium op dit moment door te laten gaan.