Blogs

Ruard Ganzevoort

  • Burgerschap in het onderwijs
   Bijdrage aan het debat in de Eerste Kamer over aanscherpen van de burgerschapsopdracht in het onderwijs Het lijkt zo vanzelfsprekend: we voeden onze kinderen op om straks als mondige en verantwoordelijke volwassenen hun weg in de samenleving te kunnen vinden. … Lees verder →

   

  • Theologisch stemadvies
   Voor theologenblad Kontekstueel mocht ik vertellen over mijn politieke voorkeur: Wat ik stem, zal ondanks het grondwettelijke stemgeheim geen verrassing zijn. Ik ben immers al bijna tien jaar lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks. Dat een theoloog de politiek … Lees verder →

   

  • Niet tolereren maar accepteren
   Wetenschapper, politicus, hotelier, vader én voormalig dominee, Ruard Ganzevoort is een kat met negen levens. Of hij nou wil of niet, hij werd gedwongen om na te denken over diversiteit. “Inclusiviteit schuurt altijd.” Een gesprek.  Als de Domklok luidt, staat … Lees verder →

   

Theo Brand

  • Eerlijk delen. In Godsnaam
   Deze column is eerder gepubliceerd op de website van Kerk en Milieu. “In alle religies wordt naastenliefde aangemoedigd en waardering voor de schepping gepredikt. Daarom zou je veel meer inzet verwachten. In de praktijk zien we daar echter te weinig van. Misschien door het probleem van het krimpend aantal gelovigen in vooral de rijke landen.” Deze […]

   

  • Het appèl van NIDA
   Deze column is gepubliceerd in magazine De Linker Wang, oktober 2020. Onlangs werd bekend dat NIDA – die vertegenwoordigd is in de gemeenteraden van Rotterdam (2014), Den Haag (2018) en Almere (2019) – ook meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Voormalig GroenLinks-er Nourdin El Ouali is partijleider en lijsttrekker. ‘Nida’ is een begrip uit […]

   

  • Steun Palestijnen in ongelijk conflict tegen Israël
   Opiniebijdrage in Trouw, 13 juli 2020. Volgens predikant Marja van den Beld moet de vredesbeweging in de kerk niet blind en naïef partij kiezen voor het Palestijnse volk (Opinie, 8 juli). Ze wil dat in de kerk recht wordt gedaan aan zowel Palestijnen als Joden. De predikant schetst een te romantisch beeld van Israël en […]

   

John Jorna

  • Hevige buien
   MAAR OOK DROOGTE   Ik luisterde naar de berichten over de wateroverlast en dacht terug aan mijn tijd als aardrijkskundeleraar. Veertig jaar geleden was de komende klimaatsverandering al actueel. Meteorologen en klimatologen spraken er al over en wij in onze lessen evenzeer. Ik legde de kinderen uit, …

  • Canada
   DE INTERNATEN VOOR INUIT EN INDIANEN KINDEREN   In Canada bestond 168 jaar lang een systeem, waarbij kinderen van de inheemse Inuit of Eskimo’s en van de Indianen werden ondergebracht in totaal 139 kostscholen. Het doel was hen aan hun eigen cultuur te onttrekken en ze de taal en cultuur van de witt …

  • Peter R. de Vries
   DE AANSLAG WAS NIET VANWEGE ZIJN JOURNALISTIEKE WERK   De Vries heeft een zeer brede opvatting van zijn beroep. Als hij bij zijn werk stuit op een al lang onopgehelderd misdrijf, waarbij slachtoffers of nabestaanden veel leed ondergaan, dan slaagt hij er vaak in zo’n misdrijf alsnog op te lossen. Da …

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • ‘De leugen regeert als nooit tevoren!’

  Op 24 april organiseerde De Linker Wang een webinar over waarheid en leugens in tijden van fakenews. Met hoogleraren gingen we in gesprek over de beïnvloeding van kiezers en de de betrouwbaarheid van politici. De opname van het webinar is hier te zien.

 • Gaat de Palestijnse droom in rook op? video

  Op zaterdag 24 oktober organiseerden we de bijeenkomst ‘Gaat de Palestijnse droom in rook op?’, ter gelegenheid van het afscheid van Theo Brand als hoofdredacteur. Oorpspronkelijk was het als een live evenement gepland, maar uiteindelijk toch online. Helaas ging de uitzending niet naar wens. De opname van de bijeenkomst mét goede geluidskwaliteit is nu beschikbaar. [lees meer…]