Blogs

Ruard Ganzevoort

  • Ook bij racisme en corona moet je naar religie kijken
   Twee stormen razen door de wereld: COVID-19 en racisme. Zeer verschillend maar beide leiden tot grote polarisatie en dagen overheden uit. En bij beide blijft een belangrijke factor buiten beeld: religie. Toch is religie belangrijk voor de probleemanalyse én voor … Lees verder →

   

  • Saïd. 1990-2020
   Vorige week, op de internationale dag tegen homofobie overleed Saïd. Hij werd dertig jaar oud. Deze week werden zijn Facebookpagina’s verwijderd, vermoedelijk omdat zijn familie het moeilijk had en heeft met zijn uitbundige kant, zijn openlijke queer uitstraling en zijn … Lees verder …

   

  • Diversiteit, deugen en een ondraaglijke leegte
   Je kunt de strobrandjes van de sociale media natuurlijk laten voor wat ze zijn. Dat is in elk geval voor de gemoedsrust verstandig. Dus als iemand ‘ontdekt’ dat ze bij de publieke omroep onderling prijsjes geven voor diversiteit in programma’s … Lees verder →

   

Theo Brand

  • Steun Palestijnen in ongelijk conflict tegen Israël
   Opiniebijdrage in Trouw, 13 juli 2020. Volgens predikant Marja van den Beld moet de vredesbeweging in de kerk niet blind en naïef partij kiezen voor het Palestijnse volk (Opinie, 8 juli). Ze wil dat in de kerk recht wordt gedaan aan zowel Palestijnen als Joden. De predikant schetst een te romantisch beeld van Israël en […]

   

  • Politiek die in de ogen van de ander durft te kijken
   Mijn redactioneel commentaar in magazine De Linker Wang, december 2019. Ik las het boek ‘Geloven in het ideaal’ van historicus Maarten van den Bos ter voorbereiding op het schrijven van een artikel over de jubilerende Banning Vereniging (pagina 22-23). Het levensverhaal van Willem Banning (1888-1971) trof mij; hoe deze zoon van een Friese haringvisser een […]

   

  • Zonder bezieling geen politieke vernieuwing
   Geloven in het ideaal: 100 jaar Banning Vereniging. Boekbespreking verschenen op NieuwWij.nl, in magazine De Linker Wang en op opiniewebsite Joop.nl. ‘Geloven in het ideaal van een politiek die teruggaat op doorleefde waarden en opvattingen van mensen, is niet ouderwets. Evenmin als geloven in het ideaal van een samenleving die van diversiteit haar kracht durft […]

   

John Jorna

  • Veiligheid
   DDE PRIMAIRE TAAK VAN DE STAAT IS TE ZORGEN VOOR DE VEILIGHEID   Zelfs bij de primitieve horde in onze Prehistorie of bij de kleine groepjes bewoners van het Amazonegebied of de binnenlanden van Nieuw-Guinea is zorg voor de veiligheid de eerste en belangrijkste taak van de bevolkingsgroep. Men werkt …

  • Ik mis veel mensen
   HWT WORDT TIJD DAT ER EEN VACCIN KOMT   Wil ik het Coronavirus overleven, dan moet ik veel contacten vermijden, want er hoeft in een wat groter gezelschap er maar één te zijn, die vaak zonder het zelf te weten mij besmet en ik overleef het waarschijnlijk niet. Dus de wekelijkse fitnes en de zon …

  • Je eigen land kennen
   ZORGEN DAT JE KINDEREN HUN OMGEVING KENNEN    Mijn vader ging vaak met ons wandelen. Zo leerde ik de omgeving kennen. Als docent aardrijkskunde verwachtte ik aanvankelijk, dat ook andere ouders er met hun kinderen op uit trokken. Ik zou dan voorbeelden uit de omgeving van Utrecht kunnen gebruiken om …

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Gaat de Palestijnse droom in rook op?

  Debat over de toekomst van Israël en Palestina ZATERDAG 24 OKTOBER 2020 in het nieuwe hoofdkantoor van GroenLinks in Utrecht Zaterdag 24 oktober organiseert De Linker Wang een debat over de toekomst van Israël en Palestina, met als titel ‘Gaat de Palestijnse droom in rook op?’. Onder andere Raoul Heertje en Frans Bromet nemen deel [lees meer…]

 • Reactie DLW op GL motie over BDS

  Binnen GroenLinks vindt momenteel een digitale stemming plaats over een aantal voorstellen die anders op het congres aan de orde zouden zijn geweest, waaronder een motie van de Werkgroep Midden-Oosten over de BDS-beweging. Als bestuur van De Linker Wang hebben we met verwondering kennis genomen van de stevige woorden (‘met klem’) en de argumentatie waarmee het [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Nieuwe editie verschenen van magazine De Linker Wang. Een selectie aan artikelen staat online via deze link👉… https://t.co/vE1HQqk42r - ongeveer 1 maand geleden
  • Voor bijzonder hoogleraar diaconaat Thijs Tromp is diaconaat het hart van de kerk. Met betekenisvolle ontmoetingen… https://t.co/sHMeSquS2f - ongeveer 1 maand geleden
  • "Durf te knokken voor wat kwetsbaar is." Theo Brand neemt afscheid als hoofdredacteur van De Linker Wang. Bas Joos… https://t.co/0QRtNBdjEb - ongeveer 1 maand geleden
  • Rituelen in coronatijd. Yvonne Brink: "Een nationaal herdenkingsmoment voor de coronatijd is het overwegen waard."… https://t.co/KryhSWVS9i - ongeveer 1 maand geleden