Blogs

Ruard Ganzevoort

  • Saïd. 1990-2020
   Vorige week, op de internationale dag tegen homofobie overleed Saïd. Hij werd dertig jaar oud. Deze week werden zijn Facebookpagina’s verwijderd, vermoedelijk omdat zijn familie het moeilijk had en heeft met zijn uitbundige kant, zijn openlijke queer uitstraling en zijn … Lees verder …

   

  • Diversiteit, deugen en een ondraaglijke leegte
   Je kunt de strobrandjes van de sociale media natuurlijk laten voor wat ze zijn. Dat is in elk geval voor de gemoedsrust verstandig. Dus als iemand ‘ontdekt’ dat ze bij de publieke omroep onderling prijsjes geven voor diversiteit in programma’s … Lees verder →

   

  • Meer ruimte voor nieuwe scholen
   Op 12 mei behandelden we in de Eerste Kamer de wet “Meer ruimte voor nieuwe scholen”. Dankzij deze wet hoeven nieuwe scholen in de toekomst niet meer bij een van de officieel erkende richtingen te horen (levensbeschouwelijk of pedagogisch). Bovendien … Lees verder →

   

Theo Brand

  • Politiek die in de ogen van de ander durft te kijken
   Mijn redactioneel commentaar in magazine De Linker Wang, december 2019. Ik las het boek ‘Geloven in het ideaal’ van historicus Maarten van den Bos ter voorbereiding op het schrijven van een artikel over de jubilerende Banning Vereniging (pagina 22-23). Het levensverhaal van Willem Banning (1888-1971) trof mij; hoe deze zoon van een Friese haringvisser een […]

   

  • Zonder bezieling geen politieke vernieuwing
   Geloven in het ideaal: 100 jaar Banning Vereniging. Boekbespreking verschenen op NieuwWij.nl, in magazine De Linker Wang en op opiniewebsite Joop.nl. ‘Geloven in het ideaal van een politiek die teruggaat op doorleefde waarden en opvattingen van mensen, is niet ouderwets. Evenmin als geloven in het ideaal van een samenleving die van diversiteit haar kracht durft […]

   

  • Deugt de christelijke gebedsactie voor hindoes?
   Opinie geschreven voor NieuwWij.nl, 30 oktober 2019. Vijftien dagen gebed voor de Hindoe-wereld. Onder deze titel vindt een wereldwijde christelijke campagne plaats van 20 oktober tot 3 november. Doel: alle één miljard hindoes ‘Jezus laten ontmoeten’. De christelijke zendingsorganisaties India Adoptie Plan en Jeugd met een Opdracht verzorgen de actie in Nederland. Hoe vruchtbaar is […]

   

John Jorna

  • Waar gaat het echt om in de USA?
   Dinsdag, 2 juni 2020 Gisterenavond ergerden wij ons vreselijk bij het kijken naar Op1. De presentatoren deden hun uiterste best om Burgemeester Halsema van Amsterdam onderuit te halen. Tsja, vanaf het begin zijn er rechtse lieden, die het onverdraaglijk vinden, dat onze hoofdstad een GroenLinkse bur …

  • Europees Herstelplan
   WORDT DE GEEST VAARDIG OVER EUROPA?   We vieren het Christelijk feest van Pinksteren. De Heilige Geest daalt neer over de vrienden van Jezus van Nazareth in de gedaante van kleine vlammetjes, vurige tongen. Opeens vatten ze moed en gaan op straat in Jeruzalem luidkeels het verhal van Jezus vertellen …

  • Wat komt er na Corona?
   ZAL CORONA DE MENSEN TOT BEZINNING HEBBEN GEBRACHT?   Het Cronavirus is bijzonder gemeen. Je raakt snel besmet en je weet het nog niet. Maar je kunt al wel anderen besmetten. Daardoor verbreidt het zich zo snel. Voor kinderen en jongeren is het meestal niet gevaarlijk en voor 65-minners valt in de m …

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Hoe zorgen we dat iedereen kan meedoen?

  Praat op zaterdag 18 april online met De Linker Wang mee over de vragen: Hoe ziet jouw ideale Nederland er uit? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen? ‘Diversiteit is een gegeven,’ zegt Justin Trudeau, ‘inclusie is een keuze’. Onderdeel van de diversiteit is een veelkleurig levensbeschouwelijke lappendeken. Om de keuze voor inclusie te maken en [lees meer…]

 • Nieuwjaarsbijeenkomst De Linker Wang: is religie van rechts?

  Op 18 januari organiseert De Linker Wang een nieuwjaarsbijeenkomst in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst gaat het over de vraag of religie van rechts is en hoe links hierop kan reageren. De bijeenkomst begint om 14.30 uur.

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Volg ons!

 • Tweets