Blogs

Ruard Ganzevoort

  • Ook bij racisme en corona moet je naar religie kijken
   Twee stormen razen door de wereld: COVID-19 en racisme. Zeer verschillend maar beide leiden tot grote polarisatie en dagen overheden uit. En bij beide blijft een belangrijke factor buiten beeld: religie. Toch is religie belangrijk voor de probleemanalyse én voor … Lees verder →

   

  • Saïd. 1990-2020
   Vorige week, op de internationale dag tegen homofobie overleed Saïd. Hij werd dertig jaar oud. Deze week werden zijn Facebookpagina’s verwijderd, vermoedelijk omdat zijn familie het moeilijk had en heeft met zijn uitbundige kant, zijn openlijke queer uitstraling en zijn … Lees verder …

   

  • Diversiteit, deugen en een ondraaglijke leegte
   Je kunt de strobrandjes van de sociale media natuurlijk laten voor wat ze zijn. Dat is in elk geval voor de gemoedsrust verstandig. Dus als iemand ‘ontdekt’ dat ze bij de publieke omroep onderling prijsjes geven voor diversiteit in programma’s … Lees verder →

   

Theo Brand

  • Steun Palestijnen in ongelijk conflict tegen Israël
   Opiniebijdrage in Trouw, 13 juli 2020. Volgens predikant Marja van den Beld moet de vredesbeweging in de kerk niet blind en naïef partij kiezen voor het Palestijnse volk (Opinie, 8 juli). Ze wil dat in de kerk recht wordt gedaan aan zowel Palestijnen als Joden. De predikant schetst een te romantisch beeld van Israël en […]

   

  • Politiek die in de ogen van de ander durft te kijken
   Mijn redactioneel commentaar in magazine De Linker Wang, december 2019. Ik las het boek ‘Geloven in het ideaal’ van historicus Maarten van den Bos ter voorbereiding op het schrijven van een artikel over de jubilerende Banning Vereniging (pagina 22-23). Het levensverhaal van Willem Banning (1888-1971) trof mij; hoe deze zoon van een Friese haringvisser een […]

   

  • Zonder bezieling geen politieke vernieuwing
   Geloven in het ideaal: 100 jaar Banning Vereniging. Boekbespreking verschenen op NieuwWij.nl, in magazine De Linker Wang en op opiniewebsite Joop.nl. ‘Geloven in het ideaal van een politiek die teruggaat op doorleefde waarden en opvattingen van mensen, is niet ouderwets. Evenmin als geloven in het ideaal van een samenleving die van diversiteit haar kracht durft […]

   

John Jorna

  • Niels Stensen College
   MIJN OUDE SCHOOL IN VPRO-ANDERE TIJDENDOCUMENTAIRE Al een aantal jaren geleden had Andere Tijden geprobeerd een programma te wijden aan de ondergang van het Niels Stensen College te Utrecht. Niemand was toen bereid aan zo’n programma mee te werken. Het was allemaal te pijnlijk. Bovendien is de vraag …

  • Prinsjesdag 2020
   EN DE VOLGENDE DAG DE JAARREDE VAN URSULA VON DER LEYEN Op Prinsjesdag spreekt Koning Willem Alexander als hoofd van de regering zijn Troonrede uit. Daarin formuleert de regering de plannen voor het komende jaar. Aanwezig zijn dan de leden van Eerste en Tweede Kamer, samen de Staten Generaal, alle m …

  • Sigrid Kaag
   GAAT D66 VERANDEREN?   De nieuwe D66 leider is een kundige en ambitieuze dame. Door haar werk bij de Verenigde Naties is ze niet behept met het enge Nederlandse nationalistische denken. Ze heeft een veel bredere kijk op de wereld en op onze Nederlandse maatschappij. Dat merk je al onmiddellijk bij h …

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Gaat de Palestijnse droom in rook op?

  Debat over de toekomst van Israël en Palestina ZATERDAG 24 OKTOBER 2020 IN UTRECHT Zaterdag 24 oktober organiseert De Linker Wang een debat over de toekomst van Israël en Palestina, met als titel ‘Gaat de Palestijnse droom in rook op?’. Onder andere Raoul Heertje en Frans Bromet nemen deel aan het gesprek. Tijdens de bijeenkomst [lees meer…]

 • Uitreiking Ab Harrewijnprijs

  De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2020 zal plaatsvinden op donderdag 10 september vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20. Ga voor meer informatie naar abharrewijnprijs.nl

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Interessante bijeenkomst! https://t.co/C4qVP8Zobs - ongeveer 5 days geleden
  • En we beginnen nu! #Covid19 #corona #burgerrechten #webinar https://t.co/rQ9BTdakaq - ongeveer 5 days geleden
  • Het is via Zoom - covid-proof!, zaterdag 26/9, 10-12u. Link krijg je na aanmelden. #Covid19 #corona #burgerrechten #webinar - ongeveer 7 days geleden
  • Het is overmorgen! Ben jij erbij? Over Covid19& burgerrechten. Aanmelden kan nog (klik op link in tweet hieronder).… https://t.co/ZwvbGkidBj - ongeveer 7 days geleden