Nominaties Ab Harrewijn Prijs 2023 gezocht

De jury van de Ab Harrewjn Prijs zoekt nominaties voor de prijs van 2023. Jaarlijks worden vijf initiatieven van onder uit de samenleving voor en door mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag.

De jury zoekt voor de editie van 2023 initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren.

Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag.

Het initiatief, de hulprijke mens, het ondernemende project, of de zorgzame (werk)groep kunt u per mail voordragen voor 1 maart 2023 bij secretariaat@abharrewijnprijs.nl. Uit de voordrachten kiest de jury vijf
genomineerden, die op 13 mei gaan uitmaken wie de Prijs krijgt toegekend.

Feestelijke prijsuitreiking op 13 mei
Dit jaar werken drie organisaties, die ontstaan zijn uit het werk van Ab Harrewijn samen in de viering van diverse jubilea: de Landelijke Cliënten Raad, ’t Groene Sticht en de Ab Harrewijn Prijs. De uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2023 is (als de beperkingen vanwege de corona epidemie het toestaan) op zaterdag 13 mei vanaf 14.30 uur in ’t Groene Sticht, Ab Harrewijnstraat 46 in Utrecht, dat 25 jaar geleden door Ab Harrewijn is gesticht. Er is een dagprogramma vanaf 10.00 uur in de ochtend met verschillende programmaonderdelen. Na de prijsuitreiking delen de drie organisaties hun feestvreugde met een drankje.

Donaties zijn welkom
Als u de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs wilt ondersteunen met een donatie, dan is uw gift van harte welkom. De Ab Harrewijn Prijs is erkend als algemeen nut beogende instelling (anbi). Giften kunt u overmaken naar bankrekening NL94INGB0009644396 ten name van Stichting Ab Harrewijn Prijs te Rotterdam. U kunt u voor uw donatie en gift aanmelden op de nieuwsbrief van de Ab Harrewijn Prijs op: www.abharrewijnprijs.nl.


Geplaatst

in

door