Waardegedreven politiek als medicijn tegen cynisme

Op 2 april organiseerden we ons – uitgestelde – jubileumsymposium, om te ontdekken wat waardegedreven politiek is en hoe dit ons helpt. Waardegedreven politiek is een medicijn tegen cynisme.

Want van de politiek van Rutte kun je makkelijk cynisch worden, schrijft voorzitter Tjeerd de Jong in een speciale online uitgave van ons magazine. Het is politiek waarin het eerlijke verhaal ontbreekt. Waarin plannen voor de dreigingen die zich aandienen ontbreken. Waarin het ontbreekt aan actie in het oplossen van problemen waar de overheid de hand in heeft gehad. Waarin het ontbreekt aan transparantie: inzicht geven in wat je doet, aan publiek en pers en eerlijk zijn over wat er is gebeurd.

Het symposium bood medicijnen tegen cynisme. Joke Hermsen, Corinne Ellemeet, Janneke Stegeman, Nadia Bouras en Ruard Ganzevoort deelden hun visie en gaven zo handvatten voor waardegedreven politiek. In deze speciale online uitgave van het magazine vind je hun bijdragen. Ook de bijdrage van Joost Röselaers, die wegens persoonlijke omstandigheden verstek moest laten gaan op 2 april, is in dit blad te vinden.

Het online magazine is hier te lezen.

Dit bericht was geplaatst inNieuws and tagged , . Bookmark the permalink. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.
  • Tweede Kamerverkiezingen: wat wil De Linker Wang meegeven?

    Op 22 november zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. GroenLinks en PvdA doen met een gezamenlijke lijst en op basis van een gezamenlijk programma mee met deze verkiezingen. Op dinsdag 5 september wordt het gezamenlijke verkiezingsprogramma gepresenteerd. Vanuit De Linker Wang willen we input meegeven aan dit verkiezingsprogramma. Dat hebben we vooraf gedaan met [lees meer…]

  • Oproep voor waardegedreven politiek

    GroenLinks en PvdA schrijven aan hun eerste, gezamenlijke verkiezingsprogramma. De leden van beide partijen kunnen hiervoor suggesties doen. Door middel van een brief heeft De Linker Wang de gezamenlijke programmacommissie en het bestuur van GroenLinks opgeroepen te kiezen voor waardegedreven politiek als uitgangspunt voor programma en campagne. In september organiseert De Linker Wang een online bijeenkomst [lees meer…]