Jubileumsymposium terug te zien op YouTube

Op zaterdag 2 april vond het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto: ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’.

Het symposium zou eerst gehouden worden in november 2021, maar werd door corona uitgesteld. In het Stadsklooster in Utrecht gaven filosoof Joke Hermsen, theologen Ruard Ganzevoort en Janneke Stegeman en Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet hun visie op waardegedreven politiek.

Joke Hermsen benadrukte in haar betoog het belang van onderwijs, Ruard Ganzevoort haalde de thema’s van het conciliair proces (vrede, heelheid van de schepping en gerechtigheid) aan en stelde vervolgens de vraag waarom we maar weinig over die thema’s spreken.
Janneke Stegeman signaleerde dat in de politiek christelijke waarden gebruikt worden om de zittende macht te verdedigen en om anderen uit te sluiten. Corinne Ellemeet begon haar bijdrage met een terugblik op haar tijd op een Europees college in het Italiaanse Triëst, in de vroege jaren negentig. Waar is die verbondenheid nu, op dit moment? Historica Nadia Bouras haalde uit alle vier de verhalen een rode draad en voorzag die van haar eigen visie.

Het symposium is online terug te kijken op YouTube, via deze link.

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the permalink. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.
  • Tweede Kamerverkiezingen: wat wil De Linker Wang meegeven?

    Op 22 november zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. GroenLinks en PvdA doen met een gezamenlijke lijst en op basis van een gezamenlijk programma mee met deze verkiezingen. Op dinsdag 5 september wordt het gezamenlijke verkiezingsprogramma gepresenteerd. Vanuit De Linker Wang willen we input meegeven aan dit verkiezingsprogramma. Dat hebben we vooraf gedaan met [lees meer…]

  • Oproep voor waardegedreven politiek

    GroenLinks en PvdA schrijven aan hun eerste, gezamenlijke verkiezingsprogramma. De leden van beide partijen kunnen hiervoor suggesties doen. Door middel van een brief heeft De Linker Wang de gezamenlijke programmacommissie en het bestuur van GroenLinks opgeroepen te kiezen voor waardegedreven politiek als uitgangspunt voor programma en campagne. In september organiseert De Linker Wang een online bijeenkomst [lees meer…]