Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

Op zaterdag 2 april zal het symposium dat De Linker Wang eind vorig jaar organiseerde ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan, alsnog worden gehouden. Motto: ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Naast vice-fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, Corinne Ellemeet, zijn de andere sprekers die middag: de filosoof Joke Hermsen, de theologen Joost Röselaers en Janneke Stegeman. Oorspronkelijk zou politiek journalist Kustaw Bessems ook een toespraak houden maar hij verblijft in april in het buitenland. Zijn plaats wordt ingenomen door Nadia Bouras, historicus en docent aan de Universiteit Leiden. Dit symposium stond oorspronkelijk gepland op 13 november 2021 en is toen vanwege corona uitgesteld.

Het symposium vindt vanaf 13.00 uur plaats in het Stadsklooster in de wijk Lombok in Utrecht. Aan het symposium gaat om 12.00 uur een lunch vooraf, waar men zich schriftelijk voor moet opgeven. Meer informatie, zie onder.

Mede door de politieke schandalen die elkaar vorig jaar in hoog tempo opvolgden, stelde het bestuur van De Linker Wang zich de vraag: “Wat is er met de waardegedreven politiek gebeurd? Waar zijn de eigen overtuigingen, de innerlijke drijfveren in combinatie met het politieke vakmanschap gebleven?” Deze hartenkreet vormde de aanleiding voor het symposium omdat deze de politieke crisis in Nederland in de kern raakt, ook een partij als GroenLinks tot zelfreflectie dwingt en de oorzaak vormt voor de langste kabinetsformatie in de geschiedenis van Nederland.

De vraag naar waardegedreven politiek moet gesteld worden vanuit de constatering dat de politieke partijen zich al veel langer bovenmatig hebben geconcentreerd op het glibberige pad van de politieke machtsvorming, waarbij overtuigingen het steeds lijken te moeten afleggen tegen tactiek, opportunisme, beeldvorming en haalbaarheid door compromissen. Of in de woorden van Pieter Omtzigt die in zijn boek Een nieuw sociaal contract stelt dat er een einde moet komen aan de “gecorrumpeerde en op beeldvorming gerichte bestuurscultuur waarin normale tegenmacht feitelijk onklaar wordt gemaakt”.

In een dergelijk klimaat worden bezieling en inspiratie gemist, die onmisbare voorwaarden zijn voor waardegedreven politiek. Bezieling en inspiratie die gevoed zou moeten worden vanuit – al dan niet religieuze – levensovertuigingen, vanuit diep doorleefde drijfveren en geloof in een “nieuw groter verhaal”. Een politiek die mensen aan zich bindt en met elkaar verbindt in het besef dat zij onderdeel zijn van een groter geheel met een overstijgend belang.

Tijdens het symposium zullen de sprekers stilstaan bij de vraag: Wat is waardegedreven politiek? Hoe zou die er in de politieke machtsstrijd uit kunnen zien? Wat te verstaan onder een waardegedreven, progressieve politiek? Vooruitstrevend wil elke partij zijn, maar wat zou een betekenisvolle invulling van dat versleten containerbegrip kunnen zijn? En welke consequenties zou dat kunnen opleveren voor GroenLinks?

Over de sprekers

Janneke Stegeman, Nadia Bouras, Corinne Ellemeet, Joost Röselaers en Joke Hermsen

Corinne Ellemeet is vice-voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Zij was tijdens de door VVD en CDA afgebroken besprekingen voor een nieuw kabinet de rechterhand van Jesse Klaver. De toespraak die zij op het afgelaste symposium zou houden, is hier te lezen.

Janneke Stegeman is publiek theoloog en bijbelwetenschapper. Zij was in 2016 de eerste vrouwelijke Theoloog des Vaderlands. Zij publiceerde in 2017 ‘Alles Moet Anders. Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders’.

Nadia Bouras is historicus en docent aan de Universiteit van Leiden. Nadia verschijnt regelmatig in de media over actuele vraagstukken inzake migratie en integratie.

Joost Röselaers is theoloog en Remonstrant predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid. Verder zit hij in het landelijk team Verantwoord Gedrag van D66. Hij schrijft opiniestukken in vrijwel alle landelijk dagbladen.

Joke Hermsen is filosoof en schrijfster. Ze schrijft onder andere over de waarde van kunst en cultuur als politieke tegenmacht en laat zich o.a. inspireren door de denkers Hannah Ahrendt en Rosa Luxemburg.

Praktische informatie

  • Datum 2 april 2022
  • Tijd: 12.00u (inloop met lunch), 13.00u – 17.00u
  • Locatie: Stadsklooster Utrecht, Kanaalstraat 198 in Utrecht, 10 minuten lopen van Utrecht CS
  • Kosten: voor leden van De Linker Wang is de bijeenkomst gratis. Aan niet-leden vragen we een bijdrage van € 7,50. Voor de lunch vragen we een bijdrage van van € 10 voor wie daar gebruik van maakt.
  • Opgeven: via administratie@linkerwang.nl

Geplaatst

in

door