Oproep aan GroenLinks: doe niet mee met 2G

Het bestuur van De Linker Wang roept de Tweede Kamerfractie van GroenLinks op om niet in te stemmen met 2G-maatregelen, waarmee alleen mensen die gevaccineerd of hersteld zijn van corona toegang krijgen tot locaties. In een brief doet het bestuur een beroep op waarden als menswaardigheid en gemeenschap.

Vorig jaar organiseerde De Linker Wang een online bijeenkomst over hoe corona ook invloed heeft op burgerrechten. “Een jaar later constateren we dat deze besmettingsgraad alleen maar toeneemt”, stelt het bestuur in de brief.

Op 13 november zou het 30-jarig jubileum van De Linker Wang gevierd worden. Corinne Ellemeet zou in een toespraak haar visie op vertrouwen, menswaardigheid en gemeenschap delen.

“Wij vragen ons af of de waarden ‘menswaardigheid’ en vooral ‘gemeenschap’ niet worden geschonden met de 2G-maatregel. De waarde ‘menswaardigheid’ omdat mensen worden gereduceerd tot hun vaccinatiestatus. De waarde ‘gemeenschap’ omdat niet gevaccineerde mensen worden uitgesloten van de samenleving, omdat er scheiding wordt gemaakt”, schrijft het bestuur aan de Tweede Kamerfractie.

Het bestuur adviseert de fractie een moreel appèl te doen op mensen die niet gevaccineerd zijn. “Benoem dat de vrijheid die wordt genomen gevolgen heeft voor de vrijheid van anderen en daag mensen uit niet alleen oog te hebben voor het eigen belang, maar ook voor de belangen van anderen bij het maken van deze keuze.”

De volledige brief is hier te lezen.

Dit bericht was geplaatst inNieuws. Bookmark the permalink. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.
  • Nieuwe positiebepaling van De Linker Wang vastgesteld

    Het bestuur van De Linker Wang heeft de nieuwe positiebepaling vastgesteld, waar het afgelopen jaar aan is gewerkt. We constateerden dat de statuten en huishoudelijk reglement een update nodig hebben. We zijn daarom gestart met het opstellen van een positiebepaling op 1 A4. Met deze positiebepaling blijven we staan in de bedoeling waarmee De Linker Wang [lees meer…]

  • Nieuwjaarsbijeenkomst De Linker Wang 10 februari

    Op vrijdagmiddag 10 februari organiseert De Linker Wang de nieuwjaarsbijeenkomst. Thema van de bijeenkomst is ‘stad en platteland’. Laura Bromet, Jan Huijgen en Lucas Brinkhuis gaan met elkaar en met de aanwezigen in gesprek over de vraag welke waarden centraal moeten staan om de scherpe tegenstellingen die we in 2022 rond stikstof hebben gezien te [lees meer…]