Oproep aan GroenLinks: doe niet mee met 2G

Het bestuur van De Linker Wang roept de Tweede Kamerfractie van GroenLinks op om niet in te stemmen met 2G-maatregelen, waarmee alleen mensen die gevaccineerd of hersteld zijn van corona toegang krijgen tot locaties. In een brief doet het bestuur een beroep op waarden als menswaardigheid en gemeenschap.

Vorig jaar organiseerde De Linker Wang een online bijeenkomst over hoe corona ook invloed heeft op burgerrechten. “Een jaar later constateren we dat deze besmettingsgraad alleen maar toeneemt”, stelt het bestuur in de brief.

Op 13 november zou het 30-jarig jubileum van De Linker Wang gevierd worden. Corinne Ellemeet zou in een toespraak haar visie op vertrouwen, menswaardigheid en gemeenschap delen.

“Wij vragen ons af of de waarden ‘menswaardigheid’ en vooral ‘gemeenschap’ niet worden geschonden met de 2G-maatregel. De waarde ‘menswaardigheid’ omdat mensen worden gereduceerd tot hun vaccinatiestatus. De waarde ‘gemeenschap’ omdat niet gevaccineerde mensen worden uitgesloten van de samenleving, omdat er scheiding wordt gemaakt”, schrijft het bestuur aan de Tweede Kamerfractie.

Het bestuur adviseert de fractie een moreel appèl te doen op mensen die niet gevaccineerd zijn. “Benoem dat de vrijheid die wordt genomen gevolgen heeft voor de vrijheid van anderen en daag mensen uit niet alleen oog te hebben voor het eigen belang, maar ook voor de belangen van anderen bij het maken van deze keuze.”

De volledige brief is hier te lezen.


Geplaatst

in

door

Tags: