Redactioneel – Lucas Brinkhuis

Afgelopen jaar woonde er een aantal maanden een Iraans gezin bij ons, nog steeds wachten ze op een definitief bericht van de IND. Ze waren gevlucht om een eigenschap die voor mij de normaalste zaak van de wereld is: ze zijn christen. Het drukte mij met de neus op de feiten: geloofsvervolging is niet iets van vroeger. Het is ook niet alleen iets voor christenen, denk alleen al aan de islamitische Oeigoeren in China. Geloofsvervolging is van alle tijden en van alle geloven. In dit nummer belichten we meerdere kanten van dit thema. Zo heb ik een historisch artikel geschreven over de Franse Revolutie, kunt u een interview lezen met Jos Douma, speciaal gezant religie en levensbeschouwing van het ministerie van Buitenlandse zaken en beschrijft Theo Brand zijn visie over hoe we geloofsvervolging kunnen tegengaan.

Verder biedt dit nummer drie inspirerende interviews. In het eerste interview leest u hoe studenten van de Warmonderhof leren hoe ze op een verantwoorde manier aan landbouw te kunnen doen. Het tweede interview gaat over artsen die zich inzetten voor vrede en tegen kernwapens. Het derde interview met oud-kamerlid Kathalijne Buitenweg gaat over privacy en datagebruik, waar haar boek ‘Datamacht en Tegenkracht’ over gaat.

Ter voorbereiding op het 30-jarige jubileum van De Linker Wang geeft bestuurslid Job de Haan u alvast een voorbeschouwing op het symposium dat op 13 november zal plaatsvinden. Verder kunt u een uitsmijter lezen van kersvers kamerlid Senna Maatoug.

Binnen onze redactie is er ook het een en ander veranderd. Dit nummer is het laatste magazine met Bas Joosse als eindredacteur. Hij neemt na zes jaar en dertig nummers afscheid. Eerst met Theo Brand en sinds afgelopen jaar met mij. Bas blijft betrokken bij De Linker Wang op digitaal gebied en geeft ons nog een column mee. Via deze weg wil ik Bas ontzettend bedanken voor zijn inzet.

Redacteur Annabel den Dekker is door de redactie benoemd tot nieuwe eindredacteur, van haar hand is in dit nummer een artikel over de Netflix-serie The 100. De redactie blijft ook nieuwe redacteuren verwelkomen, aspirant-redacteur Inge de Jong schrijft over hoe ze in de pandemie geïnspireerd raakte door Etty Hillesum. Tot slot heeft De Linker Wang sinds kort ook een Amerika-correspondent. Isaure Vorstman schrijft in dit nummer over haar leven in Toronto en hoe de pandemie en de encycliek Laudato Si’ haar kijk hierop veranderde. Ik wens u veel leesplezier met deze bomvolle Linker Wang!

Lucas Brinkhuis, hoofdredacteur

Dit bericht was geplaatst inGeen categorie and tagged . Bookmark the permalink. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.
  • Nieuwe positiebepaling van De Linker Wang vastgesteld

    Het bestuur van De Linker Wang heeft de nieuwe positiebepaling vastgesteld, waar het afgelopen jaar aan is gewerkt. We constateerden dat de statuten en huishoudelijk reglement een update nodig hebben. We zijn daarom gestart met het opstellen van een positiebepaling op 1 A4. Met deze positiebepaling blijven we staan in de bedoeling waarmee De Linker Wang [lees meer…]

  • Nieuwjaarsbijeenkomst De Linker Wang 10 februari

    Op vrijdagmiddag 10 februari organiseert De Linker Wang de nieuwjaarsbijeenkomst. Thema van de bijeenkomst is ‘stad en platteland’. Laura Bromet, Jan Huijgen en Lucas Brinkhuis gaan met elkaar en met de aanwezigen in gesprek over de vraag welke waarden centraal moeten staan om de scherpe tegenstellingen die we in 2022 rond stikstof hebben gezien te [lees meer…]