Redactioneel – Lucas Brinkhuis

Over twee weken zijn er weer verkiezingen. In alle kranten, bladen en websites staan interviews met kandidaten, zo ook in De Linker Wang. Maar waar andere interviews vooral over standpunten gaan, zult u deze nauwelijks tegenkomen in dit magazine. De interviews in dit nummer gaan volledig over waarden en achterliggende levensbeschouwing. We hebben voor u zes kandidaten van de GroenLinks kandidatenlijst uitgezocht. Hogere en lagere plekken, bekend en minder bekend, religieus of niet (meer). Kandidaten met een Joodse, christelijke en islamitische achtergrond. Als er één conclusie uit deze interviews getrokken kan worden is het wel dat GroenLinks een ontzettend diverse partij is met mensen met allerlei achtergronden, maar allemaal met hetzelfde doel: een eerlijke groene samenleving.

Naast de verkiezingen is deze extra dikke Linker Wang gevuld met een beschouwing van de Pixar film Soul, een film over je ziel en de zin van het leven en recensies van Tirannie van de verdienste en Battling Eight Giants. Deze boeken bieden elk op geheel eigen wijze oplossingen voor de problemen van onze tijd. Ook in dit nummer twee interessante interviews. De eerste is met Laurens van Lavieren, de nieuwe directeur van ForumC. Een organisatie die in de eerste instantie wellicht lijkt op De Linker Wang, maar zich puur baseert op de Bijbel en niet verbonden is aan een politieke partij. De tweede is met Annebregt Dijkman, onderzoeker op het gebied van extremisme en inclusie, over radicalisering.

Dit jaar bestaat De Linker Wang 30 jaar en dat betekent dat dit jaar een jubileumjaar is. Hier zullen we gedurende jaar uiteraard in het blad regelmatig aandacht aan besteden. Bestuurslid Job de Haan blikt alvast vooruit aan de hand van de vraag die dit jaar centraal staat: is er binnen GroenLinks nog bestaansrecht voor De Linker Wang? Later dit jaar zal er ook een symposium rond dit thema plaatsvinden.

De eerste Linker Wang van dit jaar wordt voltooid door een aantal scherpe columns van onze vaste columnisten, met vanaf dit nummer ook een themacolumn van redactielid Brandon. De Uitsmijter wordt deze keer verzorgd door vertrekkend kamerlid Wim-Jan Renkema. Ik hoop dat u hier weer een nummer voor u heeft dat u aan het denken zet over onze maatschappij en de rol die religie en politiek hierin spelen. In het bijzonder in het kader van de verkiezingen.

Lucas Brinkhuis, hoofdredacteur


Geplaatst

in

door

Tags: