Naar een waardegedreven, progressieve politiek

De Linker Wang bestaat in 2021 dertig jaar. Dat vieren we op zaterdag 13 november met het symposium ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’, in het Stadsklooster aan de Kanaalstraat in Utrecht.

Zolang het begrip politiek bestaat, vanaf de Griekse oudheid, wordt het bijna altijd in één adem genoemd met het woord ‘crisis’. De periode na de laatste Tweede Kamerverkiezingen is daar niet alleen geen uitzondering op, maar een levend bewijs. De balans: een record aantal van zeventien, en later negentien partijen in het parlement. En in het centrum van de macht tekent zich een ideologisch sinkhole af, dat zich voor 17 maart al aandiende toen zijn vertegenwoordigers de kiezer voor zich trachten te winnen met leuzen als: ‘Nu doorpakken’ (CDA), ‘Nieuw leiderschap’ (D66) en ‘Rutte, Rutte, Rutte, Rutte’ (VVD). Middenpartijen die in de leegte staren, aan de rand van het spectrum de populisten met hun sleetse slogans samen met de talrijke one-issue partijen en daartussen de oppositionele verliezers PvdA, GroenLinks en SP.

Wie met een helikopterblik ‘Den Haag’ overziet, constateert dat de politiek de greep op de samenleving heeft verloren. De politieke partijen zijn geen broedplaatsen meer van ideeën en vertolkers daarvan naar beleid ten behoeve van de burger. Het zijn marketingmachines geworden, die kiezers benaderen als consumenten en hen voor zich proberen te winnen met al dan niet gelikte reclames op de diverse digitale platforms.

Is dit een zuiver staaltje ‘politics bashing’ dat het altijd goed doet bij verjaardagspartijen en aan de borreltafel? Wordt voor het gemak niet vergeten aan wat voor pandemische crisis de hele wereld zich aan het ontworstelen is? Hebben kabinet en Kamer niet hun uiterste best gedaan om aan de behoeften en verlangens van de burgers tegemoet te komen, door ongeëvenaard met geld te smijten, in de hoop dat geluk en welzijn samen oplopen met de miljarden euro’s die in de economie worden gepompt?

Integendeel, hier is geen sprake van ‘bashing’. Politiek Den Haag had kunnen weten dat bij burgers andere prioriteiten leven. Al eerder, maar voor het laatst in een representatieve enquête van I&O Research, blijkt wat voor hen de belangrijkste politieke thema’s zijn. Op plaats één, niet verwonderlijk: gezondheid. Maar op twee: ‘waarden en normen’ en, ex aequo, een ‘betrouwbare overheid’. Waar de politiek in meerderheid bezig was om de coronacrisis met draconische economische maatregelen te bestrijden, had ‘de burger’ heel andere, meer existentiële zorgen.

Daarover willen wij op het symposium op 13 november in Utrecht denkers en duiders aan het woord laten. Eén stem: ‘We hebben een tijd gehad waarin morele overwegingen gewoon not done waren. Hoe laatdunkend werd er gedaan over een pleidooi voor normen en waarden; allemaal spruitjesgeur. En als het dan zo nodig moest, dan wel graag achter de voordeur. Die overwegingen moet je juist wél inbrengen in het maatschappelijke debat. Niet om er je gelijk mee te halen, maar om te voorkomen dat het publiek domein leeg blijft. Anders rest alleen efficiency als criterium en wordt alles technocratisch.’

En een andere stem: ‘Alles in onze tijd is gericht op het verhogen van de consumptie, het verhogen van de productie vanwege de winsten en het rendement. We leven in een louter vereconomiseerde samenleving, waar economische groei voor al het andere gaat. Wij hebben een heilig geloof in groei, in altijd meer, altijd groter, altijd hoger, altijd sneller. Het gaat om de strijd tegen de accumulatie van het kapitaal, inclusief de vernietiging van de grondstoffen, de vervuiling van de aarde, de verarming van het grootste deel van de wereldbevolking. De opeenstapeling van het geld en het vermogen in een paar duizend handen en hoe dat alles zal leiden tot ontwrichting van het maatschappelijk bestel in termen van depressiviteit, vereenzaming en sociaal en economisch onrecht.’

De voorbereidingen voor het symposium zijn in volle gang, na de zomer volgt nadere informatie.

  • Over de Linker Wang

    De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

  • ‘De leugen regeert als nooit tevoren!’

    Op 24 april organiseerde De Linker Wang een webinar over waarheid en leugens in tijden van fakenews. Met hoogleraren gingen we in gesprek over de beïnvloeding van kiezers en de de betrouwbaarheid van politici. De opname van het webinar is hier te zien.

  • Gaat de Palestijnse droom in rook op? video

    Op zaterdag 24 oktober organiseerden we de bijeenkomst ‘Gaat de Palestijnse droom in rook op?’, ter gelegenheid van het afscheid van Theo Brand als hoofdredacteur. Oorpspronkelijk was het als een live evenement gepland, maar uiteindelijk toch online. Helaas ging de uitzending niet naar wens. De opname van de bijeenkomst mét goede geluidskwaliteit is nu beschikbaar. [lees meer…]