Redactioneel, oktober 2013

Spiritualiteit en innerlijke motivatie zijn onmisbaar in de politiek. Dat zegt filosoof en theoloog Eduard van Zuijlen in een interview met Herman Radstake in dit nummer van De Linker Wang. Van Zuijlen is burgemeester van Menterwolde en was interim-partijvoorzitter van GroenLinks en ziet veel kansen voor zijn partij.
Van Zuijlen blijkt een vrijgevochten en ondogmatisch mens te zijn die tegelijk oog heeft voor sociale cohesie. Want, zo stelt hij: ‘Religies zijn belangrijk in de samenleving en voor de politiek omdat kerken en moskeeën mensen kunnen bereiken en verbinden, sociaal isolement kunnen voorkomen.’
Hij vertelt dat zijn spiritualiteit in de loop der tijd veranderd is. Was het vroeger voor hem een stelsel van geloofsuitspraken, tegenwoordig is het een werkwoord: ‘Iets wat je doet, zonder exclusiviteit van een stelsel.’ Mede om die reden heeft hij het kerkelijk instituut achter zich gelaten.
Toch zijn kerken niet uitsluitend met zichzelf bezig – of met het bewaken van leerstellingen. Dat blijkt uit het artikel van Marianne Mak over de komende assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan (Zuid-Korea). Het zoeken naar een nieuwe economische wereldorde staat op de agenda van de assemblee waar vertegenwoordigers van 315 kerkgenootschappen uit de hele wereld elkaar deze maand zullen treffen.
Nederlands delegatielid Kees Nieuwerth vertelt dat ‘Busan’ huiswerk oplevert. ‘Nederland is één van de landen met de grootste ecologische voetafdruk, we hebben een hoge kooldioxide uitstoot en op dit moment het slechtste klimaatbeleid binnen de Europese Unie.’ GroenLinks lijkt hiermee een voor de hand liggende politieke partner te zijn voor de kerken in Nederland, als zij concreet invulling willen geven aan hun spiritueel gemotiveerde idealen.
Enis Odaci doet in zijn eerste column getiteld ‘Imam Rutte’ een interessante voorzet. Zijn stelling: laten we van de economie geen nieuwe religie maken. Enis woont in Hengelo en is oprichter van stichting Humanislam. Samen met predikant Herman Koetsveld vormt hij Koetsveld&Odaci, partners voor christelijke-islamitische kennisuitwisseling en advisering (www.koetsveld-odaci.nl). Als redactie zijn we blij dat Enis in ons blad zijn licht wil laten schijnen over de actualiteit.
Zoals onze nieuwe columnist met zijn verwijzing naar ouderwetse imams impliciet de ambivalentie van zijn godsdienst aanstipt, zo doen Wielie Elhorst en Christina Lammer dat ook in hun artikelen over homo-emancipatie en vrouwenemancipatie. Hier blijkt ambivalentie vooral een kracht te zijn. Religie biedt ruimte aan een persoonlijke invulling, zo schrijft Lammer die zichzelf als niet-gelovig beschouwt. Ook wat Elhorst schrijft en laat zien, is daar een levend bewijs van. Wie of wat is de bron van jouw vrijheid?

  • Over de Linker Wang

    De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

  • Oproep aan GroenLinks: doe niet mee met 2G

    Het bestuur van De Linker Wang roept de Tweede Kamerfractie van GroenLinks op om niet in te stemmen met 2G-maatregelen. De maatregelen schenden waarden als menswaardigheid en gemeenschap.

  • Jubileumsymposium uitgesteld

    Het jubileumsymposium wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022. We vinden het niet verstandig om het symposium op dit moment door te laten gaan.