Redactioneel, november 2008

Leven op krediet

Het zal ergens begin dit jaar zijn geweest dat de redactie besloot om duurzame economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te kiezen als thema van dit nummer. We hebben niet voorzien dat de economie in zulk stormachtig vaarwater zou kunnen komen. Zelfs het economisch klimaat heeft last van opwarming, lijkt het. Of is dit afkoeling? Alle reden om serieus werk te maken van het verduurzamen van de economie.
De aanleiding was dat er de laatste jaren steeds meer platforms, organisaties en conferenties zijn over duurzame economie, klimaatverandering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ‘cradle to cradle’. Tijdschriften als P+ en steeds meer andere bereiken een groeiend lezerspubliek. De belangstelling is vooral te danken aan de Amerikaanse ex-presidentskandidaat Al Gore en zijn klimaatfilm, zeggen veel duurzame ondernemers. Of zouden steeds meer mensen inzien dat niet alleen de Amerikaanse huizenmarkt uit geldbejag tot een kwetsbare luchtbel was opgeblazen, maar ook de hypotheek die wij nemen op de toekomst door verspilling van energie en grondstoffen en handel in (vuile) lucht? Dat is pas leven op krediet.
Prof. Goudzwaard is al tientallen jaren een spraakmakend voorvechter van een mens- en milieuvriendelijker economie. Velen herinneren zich de ‘Economie van het genoeg’, die hij samen met Harry de Lange ontwikkelde: consuminderen ten gunste van een rechtvaardiger inkomens- en welvaartsverdeling, vooral een eerlijker balans tussen de boven zijn stand levende Westerse wereld en ontwikkelingslanden. Hij was zijn tijd vooruit, en blijft hopen op die rechtvaardiger wereld. Hij vertelt er in dit nummer inspirerend over.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zou een duurzamer economie dichterbij kunnen brengen. De PKN heeft onlangs een stap gezet om de schepping beter te bewaren door zich aan te sluiten bij het MVO-platform. Het hoe en waarom leest u in dit nummer. Mede als teken van de kerkelijke bemoeienis met het klimaat, houdt secretaris Klaas van der Kamp van de Nederlandse Raad van Kerken een dagboek bij over zijn ambities en ervaringen met de realisatie daarvan.
In de tweede helft van dit nummer gaat het onder andere over mensen in ontwikkelingslanden, en hoe ze aan hun uitzichtloosheid proberen te ontsnappen. Verhalen met ook een opdracht voor politici in rijke landen. En voor economen en ondernemers.
Het spijt de stuurgroep en de redactie zeer te moeten melden dat Goos Minderman om persoonlijke en zakelijke redenen heeft besloten zijn voorzitterschap van De Linker Wang neer te leggen. Naar een opvolger wordt nog gezocht.
Dit nummer heeft nogal op zich laten wachten. Om het goed te maken is het wel wat dikker en kleurrijker dan gebruikelijk. We hopen dat het u duurzaam inspiratie biedt.

Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

  Op zaterdag 2 januari vindt in Utrecht het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Sprekers zijn Corinne Ellemeet, Joke Hermsen, Janneke Stegeman, Joost Röselaers en Nadia Bouras.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari

  Ook het jaar 2022 starten we met een nieuwjaarsbijeenkomst! Dit doen we op zondagmiddag 30 januari. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een online bijeenkomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar ons brengt. Speciale gast tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is Samir Bashara, bestuurslid [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Komende activiteiten

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Wie ons symposium helaas niet ter plekke kan bijwonen in het #stadsklooster hier de link naar de livestream https://t.co/aBE9VU8pTh - ongeveer 2 maanden geleden