Redactioneel, november 2007

Geweldloosheid

De laatste paar maanden zijn we in Nederland een paar keer opgeschrikt door schokkende uitingen van geweld, waarbij vaak jonge mensen het leven verloren. Wat de toedracht geweest moge zijn, het gemak waarmee met wapens geweld wordt gepleegd, is wel reden tot bezorgdheid. Hoe zijn deze daders op dit punt gekomen, en hoeveel meer jongeren – en ouderen? – zitten op deze zelfde weg? Zijn zij het topje van een ijsberg van korte lontjes? Hoe komen die lontjes toch zo kort? Iedereen die meent olie op dat vuur te moeten gooien, verbaal of non-verbaal, neemt een groot risico moreel medeplichtig te zijn aan gevoelens van uitsluiting en onveiligheid. Zonder dat ik iets af wil doen aan alle vrijheden van meningsuiting. Zei Paulus niet al: “U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.”(1 Kor 10:23).
Ook in de politiek, internationaal en in een aantal beruchte landen, lijkt de inzet van geweld – of de dreiging ermee – nog te gemakkelijk de plaats in te nemen van de dialoog om conflicten op te lossen. Reden genoeg om in dit nummer weer eens aandacht te besteden aan geweldloze manieren om conflicten op te lossen.
Gelukkig heeft Cor Ofman na zijn afscheid als voorzitter tijd kunnen vrijmaken om te worden geïnterviewd over zijn werk en de drijfveren erachter. En elders in het nummer windt hij zich eigenhandig op over de stilte rond de verbale agressie van meneer Wilders. Maar daar hopen wij zeer binnenkort op te antwoorden. Behalve het verslag van het debatweekend van GroenLinks, waaraan een paar Linkerwangers een bijdrage leverden, zijn er vele korte artikelen over uiteenlopende zaken.

U hebt lang op dit nummer moeten wachten. Hopelijk wordt het wachten beloond met artikelen en beschouwingen die inspiratie bieden. Het lustrumcongres deze zomer gaf veel aanleiding om in alle bescheidenheid te veronderstellen dat er veel meer mensen bij De Linker Wang passen, dan er lid zijn. Misschien mag toch de vormgeving van het tijdschrift iets minder sober, om beter aan te sluiten bij de moderne visuele kleurencultuur. De komende nummers zullen we met enige voorzichtigheid onderzoeken wat binnen de begroting en productietechnisch mogelijk is. De werving van nieuwe leden zal niet in de eerste plaats afhangen van het uiterlijk van het blad, maar in deze visuele tijd willen we dat niet onderschatten. Uiteraard hopen we de inhoud van de artikelen verder te verbeteren. Maar de ervaring heeft geleerd dat uiteindelijk de meeste nieuwe leden zich melden door het enthousiasme van leden en lezers. Houdt De Linker Wang dit najaar weer eens bij de hand in uw eigen kring van familie en vrienden, medegemeenteleden of andere mensen waarbij u verwantschap met geloof en politiek vermoedt. U kunt altijd een proefnummer laten sturen. Een jaarabonnement kan natuurlijk ook een inspirerend geschenk zijn. Binnenkort breekt die tijd weer aan….

Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

  Op zaterdag 2 januari vindt in Utrecht het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Sprekers zijn Corinne Ellemeet, Joke Hermsen, Janneke Stegeman, Joost Röselaers en Nadia Bouras.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari

  Ook het jaar 2022 starten we met een nieuwjaarsbijeenkomst! Dit doen we op zondagmiddag 30 januari. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een online bijeenkomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar ons brengt. Speciale gast tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is Samir Bashara, bestuurslid [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Komende activiteiten

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Wie ons symposium helaas niet ter plekke kan bijwonen in het #stadsklooster hier de link naar de livestream https://t.co/aBE9VU8pTh - ongeveer 2 maanden geleden