Redactioneel mei 2013

Een nieuwe lente, een nieuwe koning. De media toonden alleen maar blije Nederlanders. En misschien was – op een enkele kniesoor na – inderdaad iedereen blij met het nieuwe koningspaar. Koning Willem Alexander toonde in zijn eerste toespraak oog te hebben voor de mensen die zich zorgen maken over hun economische toekomst en hun leefomgeving, voor de kwetsbaren in de samenleving. Zijn woorden geven hoop dat hij ook de mensen en onderwerpen waar we bij De Linker Wang regelmatig aandacht voor vragen in zijn bescherming zal opnemen.

Ruard stelt in zijn Andere Wang dat er voor allerlei uitingen ruimte is in het openbare leven. Behalve religie. Zijn waarneming lijkt bevestigd tijdens de dag van de troonswisseling. Allerlei groepen Nederlanders kwamen in beeld: politici van alle richtingen en landsdelen, militairen, burgers, musici, sporters, kunstenaars, een enkele republikein zelfs. Ik heb niet de hele dag opgelet, maar vertegenwoordigers van kerken, moskeeën, synagogen heb ik niet gezien. Zo bleef het enige teken van religieuze spiritualiteit de eed van de koning en een deel van de volksvertegenwoordigers. Hebben religieuze vertegenwoordigers zich niet gemeld, zijn ze vergeten, of hebben de organisatoren ze bewust buiten beeld willen laten? Ik ben benieuwd wie hierop een antwoord heeft. En wat dit antwoord betekent voor de nog steeds vele religieus geïnspireerden in ons land.
De Linker Wang blijft in ieder geval proberen deze stem in de politiek te laten klinken. Theo Brand vraagt als Uitsmijter in welk koninkrijk we willen leven. Hij schreef het lang voor de aanvaardingsrede van de Koning, maar het lijkt alsof die zijn tekst al had gelezen.

Hoezeer de troonswisseling de indruk gaf dat Nederland af en gelukkig is, er blijven nog wat hardnekkige punten van zorg. Zorg, duurzaamheid en de politieke identiteit blijven in GroenLinks de gemoederen bezighouden. Tweede Kamerlid Linda Voortman blijft strijden voor de kwetsbaren in de samenleving. Ze heeft grote twijfels bij het effect van de maatregelen van de huidige regering. Maar ze voorziet ingrijpende gevolgen voor juist de kwetsbaren.
Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking. Zij en vele anderen hebben door een of andere beperking moeite om deel te nemen aan onze samenleving. Buitensluiting dreigt. Volgens een VN-verdrag heeft iedereen recht om deel te nemen. Inclusie wordt dat genoemd. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk blijkt weerbarstig, beschrijft Marianne Mak.
Uitdagende gewetensvragen over onze waarden in de huidige neoliberale economie legt Hans Oldenhof de lezer voor. Waar staat u op de schaal tussen vrije markt en solidariteit? Welke waarden tellen voor u het zwaarst? Filosofisch met een grote actualiteit. Ook de discussie in Trouw over de eco-catechismus roept vragen op; is duurzaam willen zijn een geloof of een wetenschappelijk onderbouwde keuze?
Dat duurzaamheid ook een geloofskeuze kan zijn, blijkt uit de terugblik van Hendro Munsterman op de teruggetreden paus Benedictus XVI. Hij verzamelde oproepen van de kerkvorst waaruit blijkt dat dat hij zich nog steeds beijverde voor de oproep van het Conciliair Proces van de Wereldraad van Kerken: vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.
Rond het verschijnen van dit nummer, begin mei, herdenken we ook de Tweede Wereldoorlog. Er zijn steeds minder ooggetuigen. Reden voor Bas Roufs om een ooggetuige uit de gelederen van De Linker Wang te vragen zijn herinneringen op te halen.

Theo is zelfs tijdens zijn studieverlof productief. Hij schreef een kritische beschouwing over de vrijzinnigheid van GroenLinks en interviewde een van de kandidaten voor de Ab Harrewijnprijs. Ook de andere genomineerden worden als gebruikelijk kort aan u voorgesteld. U kunt ze uitgebreid leren kennen tijdens de uitreiking op 13 mei in Den Haag.
De fotopagina’s staan in het teken van de herdenking van de Vrede van Utrecht en een ander jubileum. Dubbelzinnig. En natuurlijk delen de columnisten hun gedachten met u. We hopen dat dit nummer hiermee genoeg leesvoer biedt om de vele vrije dagen – van religieuze oorsprong – in deze maand door te komen!

Herman Radstake
Eindredacteur a.i.

 

  • Over de Linker Wang

    De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

  • Oproep aan GroenLinks: doe niet mee met 2G

    Het bestuur van De Linker Wang roept de Tweede Kamerfractie van GroenLinks op om niet in te stemmen met 2G-maatregelen. De maatregelen schenden waarden als menswaardigheid en gemeenschap.

  • Jubileumsymposium uitgesteld

    Het jubileumsymposium wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022. We vinden het niet verstandig om het symposium op dit moment door te laten gaan.