Redactioneel, mei 2009

Identiteit

Niet alleen Nederland, maar ook De Linker Wang houden zich bezig met de eigen identiteit, ofwel met de vraag: waar staan we voor? Niet dat dit al de vorm heeft van Nietzsches ‘Umwertung aller Werte’ (Herwaardering van alle waarden), maar er spreekt op zijn minst de behoefte uit om in de huidige maatschappelijke, economische en politieke dynamiek de kernwaarden hierbij passend en praktisch te vertalen. De stuurgroep van De Linker Wang heeft de laatste maanden veel werk verzet. Er is diepgaand gesproken over het profiel van De Linker Wang. Een voorstel is in het magazine gepubliceerd. Daarna hebben de leden hierover van gedachten gewisseld, in het blad en tijdens de landelijke bijeenkomst in maart over Geweldloze Communicatie. Het verslag in dit nummer is niet het laatste woord dat erover wordt gesproken.
Tegelijkertijd is gewerkt aan de versteviging van de organisatie van het platform. Om het vrijwillige werk voor alle leden doenlijk te houden, is een heldere taakverdeling en een jaarplan opgesteld. Zo wordt de actieve bijdrage aan De Linker Wang – hopelijk – zo aantrekkelijk, dat de stuurgroep snel nieuwe leden kan begroeten, vooral een voorzitter en een penningmeester. U vindt de vacatures in dit nummer.
In meer artikelen komen identiteit en waarden ter sprake. In het interview met Frank Mulder, voorzitter van Time to Turn, en bijvoorbeeld de beschrijving van de geschiedenis van De Linker Wang en zijn voorganger, de Evangelische Volks Partij. En hoe denkt u over de biomedische maakbaarheid van de mens in de (nabije?) toekomst?
Zo zou u dit nummer bijna als zoekplaatje kunnen lezen: zoek de 10 verschillen. Met uw eigen gevoel of overtuiging, of tussen De Linker Wang en andere bewegingen. Die zijn er, zeker. Toch wekt dit nummer bij mij het verlangen om (opnieuw) te zoeken naar overduidelijk gedeelde waarden van bijvoorbeeld kerken en bijbels dan wel religieus geïnspireerden. Die bieden aanknopingspunten om de huidige versnippering van energie te beperken en samen een iets grotere vuist naar de politiek te maken. Bijvoorbeeld vanuit de verschillende kerken naar het CDA, waartoe Femke Halsema oproept in haar gesprek met voorman Van der Kamp van de Raad van Kerken. Bijvoorbeeld door druk te zetten op een politiek die menswaardig leven en rechtvaardige behandeling vergroot, waarden die vooral voor armen, kwetsbaren en verdrukten binnen en buiten Nederland nogal eens onder druk staan. Schrijnende omstandigheden spreken uit de beschouwing over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, en de beelden van vluchtelingenkampen op de fotomiddenpagina.
In de Filippijnen maakt de lokale (Rooms-katholieke) kerk een duidelijke keuze voor de verbetering en bescherming van de positie van boeren. En ook in Nederland kiezen mensen partij en gaan aan de slag, zoals de genomineerden voor de Ab Harrewijnprijs. Hoopgevende activiteiten vanuit een duidelijke keuze. Ze staan er voor. Een identiteit.

Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

  Op zaterdag 2 januari vindt in Utrecht het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Sprekers zijn Corinne Ellemeet, Joke Hermsen, Janneke Stegeman, Joost Röselaers en Nadia Bouras.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari

  Ook het jaar 2022 starten we met een nieuwjaarsbijeenkomst! Dit doen we op zondagmiddag 30 januari. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een online bijeenkomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar ons brengt. Speciale gast tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is Samir Bashara, bestuurslid [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Komende activiteiten

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Wie ons symposium helaas niet ter plekke kan bijwonen in het #stadsklooster hier de link naar de livestream https://t.co/aBE9VU8pTh - ongeveer 2 maanden geleden