Redactioneel, mei 2008

Niet thuis

Wat moet politiek met religie(s)? En hoe kunnen religieus geïnspireerde mensen – ‘gelovigen’, in de wandelgang – deze inspiratie vorm geven in de politieke omgeving van de staatsinrichting? Kerk en staat zijn in Nederland strikt gescheiden, maar betekent dat ook dat gelovigen hun geloof thuis moeten laten als ze aan het werk zijn, als ze stemmen of als ze in de samenleving of in de politiek actief zijn?
Dergelijke vragen kunnen ter sprake komen tijdens de debatdag die De Linker Wang en De Helling, tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, gezamenlijk organiseren op 7 juni in Utrecht. U vindt er meer over verderop in dit nummer.
Intussen geven natuurlijk talloze gelovigen ergens in hun wereld vorm aan hun geloof door de keuzes die ze maken voor hun (vrijwilligers)werk, hun vrijetijdsbesteding en de manier waarop ze met anderen omgaan. Ook zonder te vertellen dat hun religieuze overtuiging hen tot deze keuze inspireert.
In dit nummer komen vooral mensen aan het woord, waarvan vrij duidelijk is zij hun geloofsovertuiging niet thuis hebben gelaten bij de keuze van hun werkzaamheden. Marloes Keller, het nieuwe verbindingsstreepje – haar eigen woorden – tussen de PKN en de Wereldraad wil graag de dialoog tussen gelovigen van verschillende religies op de agenda van de kerk zetten. Leyla Çakir, de nieuwe voorzitter van de moslimvrouwenorganisatie al Nisa, wil werken aan emancipatie en bewustwording, en zij onderhoudt hierbij al contacten met andere religieuze organisaties. Het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) komt op voor mensen zonder documenten die vaak onder meer de gezondheidszorg niet thuis treffen. Rian Ederveen van deze stichting legt uit wat een recente wetswijziging betekent. Cor Ofman blijft gevangenen bezoeken en maakt zich zorgen over het effect van het opsluiten van vaak getraumatiseerde vluchtelingen, waardoor ze zich nergens meer thuis voelen. ‘Het zijn toch geen boeven?’ En de nieuwe hoogleraar Missiologie Martha Frederiks zet vanuit haar overtuiging aan tot het zoeken naar evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid, en ze geeft er boeiende wetenschappelijke ondersteuning voor.
Dat en meer in dit nummer, dat door omstandigheden misschien net na de uitreiking van de Ab Harrewijnprijs verschijnt. Dan heeft u vast al gezien, gehoord of gelezen welk van de vijf genomineerden de prijs in ontvangst heeft mogen nemen.
We hopen dat de komende pagina’s uw inspiratie voeden. Misschien zelfs zo, dat u besluit om op 7 juni niet thuis te blijven.
Graag tot dan!
Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

  Op zaterdag 2 januari vindt in Utrecht het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Sprekers zijn Corinne Ellemeet, Joke Hermsen, Janneke Stegeman, Joost Röselaers en Nadia Bouras.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari

  Ook het jaar 2022 starten we met een nieuwjaarsbijeenkomst! Dit doen we op zondagmiddag 30 januari. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een online bijeenkomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar ons brengt. Speciale gast tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is Samir Bashara, bestuurslid [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Komende activiteiten

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Wie ons symposium helaas niet ter plekke kan bijwonen in het #stadsklooster hier de link naar de livestream https://t.co/aBE9VU8pTh - ongeveer 2 maanden geleden