Redactioneel, mei 2007

Duurzaam religieus

Terwijl de grote politieke wereldleiders zich nog steeds vol overgave hebben vastgebeten in de bestrijding van de mogelijke daders van terreuraanslagen, groeit de wens dat ze met eenzelfde vastberadenheid klimaat- en milieuterreur te lijf zouden gaan. Tijdens het komend congres van De Linker Wang willen we hiervoor adviezen formuleren vanuit de inspiraties die de dialoog tussen verschillende religies kan bieden.
Christelijke gelovigen hebben weinig reden tot trots als het over milieu en klimaat gaat. Het uitzicht op het hemels koninkrijk heeft in de loop der eeuwen de zorg voor aardse duurzaamheid nogal overwoekerd. Pas nu de luchtvervuiling het zicht op de hemel steeds verder vertroebelt, lijkt ook in christelijke kring de belangstelling te groeien. In Nederland voert de ChristenUnie al jaren duurzame politiek in het vaandel. De partij vindt hierin een groeiende groep evangelisch getinte organisaties en mensen achter zich. Zo groeit daar al lang een als politiek progressief te betitelen milieubewustzijn, dat in de kringen van de traditionele politiek progressieven veel vager en minder consistent ontwikkeld is. Maar dan nog: wereldwijd is de (politieke) inzet van christenen voor het klimaat vrij beperkt.
Steeds duidelijker wordt ook dat vrede en gerechtigheid direct samenhangen met duurzaamheid. Voor deze verbanden is zeker ruimte tijdens het komend congres. Niet alleen leidt oorlog tot verspilling van heel veel energie en grondstoffen, alleen al om alle verwoeste infrastructuur te herbouwen. Maar de redenen voor oorlogen en geweld liggen ook vaak bij (ervaren) onrecht in de verhoudingen tussen volken of bevolkingsgroepen. Eerlijke verhoudingen en recht doen zouden veel vaker de aanstichters van oorlog en geweld de wind uit de zeilen moeten nemen. Maar ook zonder oorlog verspilt de westerse welvaartsmaatschappij. Mensen zouden dit zelf al veel kunnen verminderen, maar de sleutel tot die bereidwilligheid is nog niet gevonden. Pas schreef NRC boven het eerste artikel van een serie over energieverbruik ‘Klimaatbeleid jaagt burger op kosten’. Daaronder beschrijft de krant dat het onrealistisch is te verwachten dat burgers veel extra willen gaan betalen voor het terugdringen van CO2 en dergelijke.
Het valt te vrezen dat die kosten – en een veelvoud daarvan – op het bordje van volgende generaties wordt gelegd, als de wal het schip keert en de aarde duurzaamheid afdwingt. Voor deze strategie heeft het Nederlands zelfs een gezegde: ‘als het kalf …’. Binnen de overheid begint dit bewustzijn te groeien. Een groep topambtenaren schreef tijdens de kabinetsformatie in een notitie dat de overheid zich met allerlei zaken te veel en te laat bemoeit. Als de overheid eerder ingrijpt, kan dat in veel gevallen meer effect sorteren, luidde hun betoog. ‘In het overheidsbeleid moet het accent verschuiven van het corrigeren van zaken die mis zijn gelopen naar het voorkomen hiervan.’
Met het komend congres wil De Linker Wang ook bijdragen aan de richting van het tijdig (?) ingrijpen. Met de artikelen in dit nummer kunt u zich voorbereiden op de discussie. Twee van de inleiders, natuurkundige Hogenhuis en islamtheoloog Van Bommel, waren in de gelegenheid om hiervoor al een bijdrage te leveren. Tussen hun artikelen in uiteenlopende benaderingen van duurzaamheid, maar uiteraard ook voor de aanstaande uitreiking van de Ab Harrewijnprijs, een korte kennismaking met de kandidaat-voorzitter van het platform, en reportages van bijeenkomsten over andere terreinen die onze aandacht verdienen.

Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

  Op zaterdag 2 januari vindt in Utrecht het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Sprekers zijn Corinne Ellemeet, Joke Hermsen, Janneke Stegeman, Joost Röselaers en Nadia Bouras.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari

  Ook het jaar 2022 starten we met een nieuwjaarsbijeenkomst! Dit doen we op zondagmiddag 30 januari. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een online bijeenkomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar ons brengt. Speciale gast tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is Samir Bashara, bestuurslid [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Komende activiteiten

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Wie ons symposium helaas niet ter plekke kan bijwonen in het #stadsklooster hier de link naar de livestream https://t.co/aBE9VU8pTh - ongeveer 2 maanden geleden