Redactioneel, maart 2009

Geluk

Je kunt het hebben. Je kunt het zijn. Of je gelukkig voelen. Van geluk spreken. Je kunt geluk wensen, gelukkig maken. Maar het ligt spreekwoordelijk in een klein hoekje.
Gelukkig zijn is misschien wel het meest gemeenschappelijke doel van de mensheid. Maar hoe mensen denken dit doel te kunnen bereiken, verschilt enorm. Het streven naar geldelijke rijkdom is wijdverbreid. Van bankiers en financiers die iets te genereus geld hebben geleend tot de mensen die dat graag wilden lenen. Geld als weg naar geluk brengt inmiddels wereldwijd meer ongeluk dan geluk. Geld, of beter geldzucht, maakt inderdaad niet gelukkig.
Nee, dan kun je veiliger streven naar gelukkig voelen. In de liefde bijvoorbeeld. De meeste Hollywoodfilms hebben een ‘happy end’, omdat de hoofdpersonen het geluk hebben dat ze elkaar vinden. ‘En ze leefden nog lang en gelukkig…’. Velen proberen deze weg, getuige het grote aantal deelnemers aan datingsites en de groeiende populariteit van Valentijnsdag.
Nog weer anders is de benadering van het tijdschrift Happinez ‘het eerste mindstyle magazine over leven met hart en ziel.’ Het is voor mensen die ‘een extra dimensie aan hun leven willen geven in combinatie met een pure, stijlvolle manier van leven’. Het schotelt de geluksconsument een scale aan activiteiten voor, van mediteren, reizen naar nog groene en rustgevende, dus vaak verre bestemmingen, tot workshops wellness, massage of zelfinzicht. En prijst producten aan die geluk moeten brengen. Opvallend aanwezig zijn oosterse denkers en methodieken. Opvallend afwezig zijn westerse religieuze tradities. Behalve de populaire Benedictijner monnik Anselm Grün, maar hij zegt dan weer: ‘Het gaat er niet zozeer om dat je in God gelooft, maar dat je gevoel hebt voor het geheim en het mysterie van het leven. Dat je voelt dat er iets groter is dan wijzelf – dát hoort bij geluk.’ Ook politieke en maatschappelijke onderwerpen zijn schaars.
Femke Halsema definieert geluk in de ondertitel van haar nieuwe boek als ‘voorbij de haast, hufterigheid en hyperconsumptie’. Hiermee lijkt ze aan te sluiten bij de spirituele levensstijl: geluk als geestesgesteldheid die maatschappelijk ongewenst gedrag kan verminderen. Maar ze is natuurlijk politicus, en geluk heeft bij haar dus vooral een politieke dimensie. Hoe zij die brug slaat, beschrijft Theo Brand.
Ze wil onder meer het Bruto Nationaal Product, de maatstaf die onze welvaart in geld uitdrukt, inruilen voor het Bruto Nationaal Geluk. In het Himalayastaatje Bhutan doen ze dat al. Hoewel economisch arm, geldt Bhutan als een van de gelukkigste landen van Azië. De fotomiddenpagina’s brengen het in beeld.
Het voorstel voor het nieuwe profiel van De Linker Wang in het vorige nummer legt eveneens de nadruk op innerlijke kwaliteiten: mildheid, mededogen en geweldloze communicatie. Uit de kritische reacties in dit nummer spreekt vooral de zorg dat de aandacht voor spirituele ontwikkeling ten koste zal gaan van politieke en maatschappelijke inzet voor kwetsbare mensen in de samenleving. Er valt heel wat te discussiëren – uiteraard geweldloos – tijdens de landelijke bijeenkomst van ons platform op 21 maart.
Meer voer voor deze discussie biedt het interview met een theoloog die niets ziet in christelijke politiek, of de manier waarop de eeuwenoude monnikenregel van Benedictus ook nu vorm kan krijgen in het dagelijks leven. Is het een roeping? De exegese over Mozes biedt misschien uitkomst. Dit alles en meer in dit nummer.

Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

  Op zaterdag 2 januari vindt in Utrecht het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Sprekers zijn Corinne Ellemeet, Joke Hermsen, Janneke Stegeman, Joost Röselaers en Nadia Bouras.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari

  Ook het jaar 2022 starten we met een nieuwjaarsbijeenkomst! Dit doen we op zondagmiddag 30 januari. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een online bijeenkomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar ons brengt. Speciale gast tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is Samir Bashara, bestuurslid [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Komende activiteiten

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Wie ons symposium helaas niet ter plekke kan bijwonen in het #stadsklooster hier de link naar de livestream https://t.co/aBE9VU8pTh - ongeveer 2 maanden geleden