Redactioneel, maart 2007

Waar of niet waar?

Als iedereen het licht uitdoet, crasht het elektriciteitsnetwerk (Tennet en JPBalkenende).
Pas als de economie goed draait, is er geld voor het milieu (VVD-leider Mark Rutte en geestverwanten).
Als iedereen in een auto rijdt, warmt de aarde op.
Als iedereen vegetarisch gaat eten, gaan de slagers failliet.
Als iedereen op schoenen gaat lopen, raken de klompenmakers brodeloos.
Als iedereen duurzaam gaat leven, stort de wereldeconomie in elkaar.
Als iedereen met duurzaam leven wacht op de anderen, stort de wereldecologie in elkaar.
Goedkoop is duurkoop, want niet duurzaam.
Een paar weken terug gonsde een Frans initiatief door de wereld: vijf minuten al het licht uit als signaal van zorg over het klimaat. Deskundige gezagdragers als de netbeheerder en de premier haastten zich te waarschuwen dat de elektriciteitsvoorziening in gevaar kwam…! De Eiffeltoren ging uit, maar in Nederland was de deelname minimaal. Het net had er niets van gemerkt.
Je hoeft maar heel even na te denken om te weten dat het energieverbruik van huishoudelijke verlichting slechts een fractie is van ons totale elektriciteitsverbruik. Als het uitschakelen daarvan gevaarlijk is voor het elektriciteitsnet, moeten we eerder bezorgd zijn over de capaciteit en de betrouwbaarheid van de stroomtoevoer.
Maar even verder denken leert ook dat het merendeel van de bevolking niets wist van de actie, die vrij kort tevoren was aangekondigd. Van degenen die er wel van hadden gehoord, was een deel tegen, vond een deel het een nutteloze symbolische actie, konden velen niet meedoen omdat ze onderweg waren en vergat een deel het domweg. Het zijn bekende statistieken. Ook zonder waarschuwing van Tennet en de minister-president zou hoogstens een handjevol landgenoten het licht doven.
De reactie van de MP illustreert wel de overheersende maatschappelijke en politieke houding over het klimaat en het milieu van de laatste decennia: misschien is het ernstig, misschien ook niet, maar we zetten geen grote stappen die onze neoliberale economie en het westerse overwicht in de wereld zouden kunnen bedreigen. Gaat u maar lekker slapen, JPB en zijn makkers waken over u.
Het klimaat is weer in. De Amerikaanse ex-vice-president Al Gore trekt met zijn film ‘An unconvenient truth’ drommen publiek, wereldtoppen, klimaatonderzoeken en burgeracties geven blijk van groeiende bezorgdheid en ‘een gevoel van urgentie’.
Voor De Linker Wang is de zorg over milieu en klimaat niet nieuw. Sinds het Conciliair Proces van de Wereldraad van Kerken in de jaren zeventig geldt de houdbaarheid van de aarde en de zorg voor milieu en klimaat als een centrale bijbelse inspiratie. Het is vaak aangevallen als gevaar voor de economie. Velen deden milieuvriendelijk gedrag af als druppel op een gloeiende plaat (‘Wat maakt mijn gedrag nou uit?’). Bovendien is duurzaam duur. Even verder denken leidt toch al snel tot de conclusie dat alle producten die goedkoop zijn, omdat ze niet duurzaam zijn geproduceerd, op een of andere manier mensen en/of de aarde uitputten. Per product véél minder dan een druppel, maar de laatste komt onvermijdelijk. Er is – in bijbelse termen – maar één eeuwig leven voor de mensheid: niet méér opmaken dan er beschikbaar is. Dat is ook economie.
Misschien moet op grond van gerechtigheid ook een juridisch oordeel gaan gelden: Wie niet ten minste bereid is – hoe druppel ook – te zoeken naar een duurzame levenswijze, is medeplichtig aan een misdaad tegen de mensheid. Nu al ten opzichte van vele mensen in grote delen van de wereld. Op termijn ten opzichte van volgende generaties. Het wachten is op een klimaattribunaal.
Hopelijk durft het nieuwe kabinet de groene ambities wel te realiseren. Je hoeft doorgaans maar heel even na te denken waarom …. Waar of niet?
In dit en de volgende nummers van De Linker Wang daarom veel aandacht voor duurzaamheid.

Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

  Op zaterdag 2 januari vindt in Utrecht het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Sprekers zijn Corinne Ellemeet, Joke Hermsen, Janneke Stegeman, Joost Röselaers en Nadia Bouras.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari

  Ook het jaar 2022 starten we met een nieuwjaarsbijeenkomst! Dit doen we op zondagmiddag 30 januari. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een online bijeenkomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar ons brengt. Speciale gast tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is Samir Bashara, bestuurslid [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Komende activiteiten

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Wie ons symposium helaas niet ter plekke kan bijwonen in het #stadsklooster hier de link naar de livestream https://t.co/aBE9VU8pTh - ongeveer 2 maanden geleden