Redactioneel, juli 2007

Klimaat houden

Het klimaat blijft gelukkig aandacht vragen. In de eerste plaats omdat de zomervakantie aanbreekt en iedereen die op vakantie weg gaat naar een nabije of verre bestemming het korte-termijn-klimaat ter plaatse – het weer – doorgaans nauwlettend in de gaten houdt. Gelukkig worden dankzij nieuwe technieken en satellieten, computermodellen en langjarige gemiddelden de voorspellingen steeds langer van tevoren steeds betrouwbaarder. Daarmee kan de vakantieganger steeds nauwkeuriger de koffers met geschikte kleding vullen. Een beetje tragisch voor de weersvoorspellers en hun technieken is natuurlijk dat alle seizoenen van het afgelopen jaar ruimschoots warmer waren dan gemiddeld. De temperatuur, de neerslag en de wind in Europa en op vele plaatsen in de rest van de wereld lijken nogal van slag te zijn en zich niet erg te houden aan de naarstig verzamelde statistische gegevens. De vraag is of dit dan weer een nieuwe trend wordt, zodat de voorspelbaarheid toeneemt. Of zullen we definitief een onvoorspelbaar en extreem klimaat hebben geschapen?
De eigen klimaatconferentie van De Linker Wang ging over duurzaamheid, en in dit nummer doet Theo Brand er verslag van. Ook in de exegese gaat het over het omgaan met de schepping, maar het bekende rentmeesterbegrip blijkt niet de bron voor milieuzorg die er in christelijke, politieke kringen vaak aan wordt toegekend.
Nu deze onderwerpen serieus de politieke aandacht hebben, richten we de blik weer eens op andere nattigheid in het politieke klimaat. Zoals de ervaringen van de dominee van de oudste migrantenkerk in het Rotterdamse, de positie van ongedocumenteerde migranten en de lange weg naar het generaal pardon. Een hoopvol bericht over hoe techniek kan bijdragen aan welvaart in ontwikkelingslanden, een prikkelende beschouwing naar aanleiding van een boek over de menselijke autonomie uit humanistische kring, en natuurlijk de vaste rubrieken, maken dit nummer afwisselende lectuur voor een onverwacht verregende zomermiddag in een vakantiebestemming.
Ga in vrede, reis duurzaam!

Herman Radstake
eindredacteur

  • Over de Linker Wang

    De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

  • Oproep aan GroenLinks: doe niet mee met 2G

    Het bestuur van De Linker Wang roept de Tweede Kamerfractie van GroenLinks op om niet in te stemmen met 2G-maatregelen. De maatregelen schenden waarden als menswaardigheid en gemeenschap.

  • Jubileumsymposium uitgesteld

    Het jubileumsymposium wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022. We vinden het niet verstandig om het symposium op dit moment door te laten gaan.