Redactioneel december 2013

December is traditioneel de maand van het terugblikken. Nieuwsoverzichten, de politicus van het jaar en alle sportieve hoogtepunten komen ook nog weer eens voorbij. Tegelijkertijd kijken we ook altijd alvast naar het nieuwe jaar. In ieder geval belooft 2014 een interessant politiek jaar te worden met gemeenteraadsverkiezingen (19 maart) en verkiezingen voor het Europees Parlement (22 mei). Bas Roufs interviewde Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hij ziet Europa nog steeds als een vredesproject, al groeit het euroscepticisme. Zijn boodschap: negeer dat niet en ga het debat aan met eurosceptici. ‘Het gaat er om te achterhalen wat precies hun kritiek inhoudt.’ In het interview zegt hij iets wezenlijks over de toekomst van de EU en waarvoor hij zich zal inzetten: ‘De grote vraag is nu wanneer de EU naast markt, munt en milieu ook ‘mens’ wordt.’ De column van Ruard Ganzevoort heeft de veelzeggende titel ‘Tocht in Thorbecke’s huis’. Dat geldt volgens hem met name voor de democratie in Europa. ‘Van Europa durven we nog geen volwaardige bestuurslaag te maken en daardoor blijven we rommelen met schemerige onderhandelingen tussen regeringen.’
De koopzondag lijkt onomstreden bij GroenLinks. De partij is immers landelijk enorm voorstander van de koopzondag, maar met name in de kleinere gemeenten wringt dat. Bevordert de koopzondag niet het ongebreidelde consumentisme en hoe groen is de 24 uurs economie? In een persoonlijk getint verhaal vertelt eindredacteur Theo Brand dat het helemaal niet erg is als de winkels op zondag gesloten zijn. Hij vindt dan ook dat begrenzen van commercie bij GroenLinks past.
In het vorige nummer schreef Jasper Klapwijk een kritisch artikel over de verhouding tussen de ChristenUnie en de islam. In dit nummer bieden we Wouter Beekers, directeur van het wetenschappelijk instituut van deze partij, een podium om hierop te reageren. In een ander artikel beschrijft Klapwijk de verhouding tussen GroenLinks en de islam. Een moeizame relatie. Volgens Klapwijk is de visie van GroenLinks op godsdienstvrijheid in de loop der jaren versmald.
Tot slot een persoonlijke noot. Sinds 1 oktober ben ik eindredacteur van dit mooie tijdschrift. Ik doe deze klus samen met Theo Brand, al vele jaren actief binnen De Linker Wang. Ik was de afgelopen vier jaar bestuurslid van De Linker Wang. In het dagelijks leven ben ik communicatieadviseur bij vakbond CNV Publieke Zaak. Net als Theo hoop ik dat we als redactie weer een mooi decembernummer voor u hebben gemaakt. Reageer gerust: redactie@linkerwang.nl. De redactie wenst u alvast heel prettige feestdagen en een goede start van 2014.

Jan Spijk

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

  Op zaterdag 2 januari vindt in Utrecht het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Sprekers zijn Corinne Ellemeet, Joke Hermsen, Janneke Stegeman, Joost Röselaers en Nadia Bouras.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari

  Ook het jaar 2022 starten we met een nieuwjaarsbijeenkomst! Dit doen we op zondagmiddag 30 januari. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een online bijeenkomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar ons brengt. Speciale gast tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is Samir Bashara, bestuurslid [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Komende activiteiten

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Wie ons symposium helaas niet ter plekke kan bijwonen in het #stadsklooster hier de link naar de livestream https://t.co/aBE9VU8pTh - ongeveer 2 maanden geleden