Redactioneel, december 2009

Veranderingen

De planeet is gered! Dankzij de vergaande afspraken die de regeringleiders in Kopenhagen hebben gemaakt, wordt de 21e eeuw er een van de duurzaamheid, zodat er nog eeuwen daarna leven op aarde mogelijk blijft. Dankzij de inspanningen van velen over de hele wereld, waaronder de bijeenkomsten en het leesvoer van De Linker Wang, hebben de beslissers zich teweer gesteld tegen de krachten en machten die belang hebben bij de voortzetting van de huidige uitbuiting van mensen en aarde.
Ik hoop dat dit waar blijkt. Als u dit leest, is de klimaatconferentie in Kopenhagen ongeveer afgelopen en zijn de resultaten bekend. Toen ik dit schreef, was een dergelijke uitkomst nog vooral hoopvolle maar onwaarschijnlijke toekomstmuziek.
Daarom besteden we ook in dit nummer ruim aandacht aan het klimaat en verwante onderwerpen. Bijvoorbeeld met het diepgaande artikel van Hans Schravesande over Martin Buber en de verhouding van de mens tot de natuur. Het roept niet alleen de vraag op hoe ‘de westerse mens’ is omgegaan met de natuur. Steeds vaker lees ik dat de broodnodige omslag in de economie ook een omslag vraagt van onszelf en onze dagelijkse consumentenkeuzes. De vraag ligt daarom op ieders persoonlijke bordje.
Inleider Borgman had het ook over deze vraag tijdens de landelijke bijeenkomst van De Linker Wang over ‘Crisis als duurzame kans’. Bij mij bleef hangen dat het antwoord verandert en steeds opnieuw en in gesprek en debat en in de praktijk gezocht moet worden. Een mooi voorbeeld van zo’n praktijk vond ik de Transition Towns waarover het tweede deel van de bijeenkomst ging. Dat er inderdaad plaatselijk veel kan worden gedaan, blijkt in Millenniumgemeente Arnhem. GroenLinks-gemeenteraadslid John Veldman liet zich inspireren door veel initiatieven die bijdragen aan het dichterbij brengen van de Millenniumdoelen. Hij pakte dit op om zijn stad verder te helpen in deze richting. Hij beschrijft wat er gaande is en wat hem beweegt.
Minder direct gericht op duurzaamheid (hoewel langzamerhand ongeveer alles een plek vindt onder die paraplu) is de barmhartigheid. Zo worden in het Amsterdamse Wereldhuis bijvoorbeeld mensen – ‘ongedocumenteerden’ – geholpen om gezond te worden of te blijven in Nederland. In zijn lange column legt Hub Crijns toch ook verbinding tussen de werken van barmhartigheid, gerechtigheid en duurzaamheid.
‘Change’ was het sleutelwoord van Obama in zijn campagne. Het lijkt nu zelfs tot in De Linker Wang door te werken. We begroeten een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. Drukkerij USP, die het blad vanaf het begin heeft gedrukt, is helaas failliet gegaan. Ik wil op deze plek alle USP’ers bedanken voor de zorg die ze de afgelopen ruim 18 jaar aan het blad hebben besteed en voor hun flexibiliteit. Voor dit nummer hebben we een nieuwe, en gelukkig bijzonder duurzame drukkerij gevonden.
Ten slotte draag ik de zorg voor het blad over aan de u welbekende Theo Brand. Met mijn laatste woorden als eindredacteur van dit magazine wil ik u inspirerende – witte of groene, allebei fijn – geboortefeestdagen en een duurzaam, harmonieus en levenskrachtig nieuw jaar toewensen.
(Met excuus dat deze wens u te laat bereikte. Het decembernummer viel ook bij mij pas op 30 december in mijn brievenbus. TNT Post kon door de weers- en eindejaarsomstandigheden tijdige bezorging niet garanderen…. HR)

Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Jubileumsymposium terug te zien op YouTube

  Op zaterdag 2 april vond het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto: ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Het symposium zou eerst gehouden worden in november 2021, maar werd door corona uitgesteld. In het Stadsklooster in Utrecht gaven filosoof Joke Hermsen, theologen Ruard Ganzevoort en Janneke Stegeman en Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet hun [lees meer…]

 • Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

  Op zaterdag 2 januari vindt in Utrecht het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Sprekers zijn Corinne Ellemeet, Joke Hermsen, Janneke Stegeman, Joost Röselaers en Nadia Bouras.

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Komende activiteiten

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Wie ons symposium helaas niet ter plekke kan bijwonen in het #stadsklooster hier de link naar de livestream https://t.co/aBE9VU8pTh - ongeveer 3 maanden geleden