Redactioneel, december 2007

Het voorstel van een lid van de volksvertegenwoordiging om de Koran te verbieden heeft veel commotie teweeggebracht. Voor de stuurgroep van De Linker Wang was dat al in september aanleiding om te denken hoe we kunnen laten zien dat ook heel veel mensen in Nederland er anders over denken. Zo kon begin november een handtekeningenactie worden gestart op een speciale internetsite. De leden die de najaarsbijeenkomst van het platform bezochten, hebben de actie met waardering ondersteund, al maakten ze duidelijk dat de actie niet tegen een persoon is gericht, maar tegen de opvattingen van hem en zijn partij. Aan de impressie van de bijeenkomst in dit nummer gaat de persoonlijke overweging van voorzitter Goos Minderman vooraf, waarmee hij de bijeenkomst opende.
De angst zit er blijkbaar goed in. Dat valt ook op te maken uit soms behoorlijk grove reacties die we op de actie mochten ontvangen. Uit andere reacties werd duidelijk dat de actie voor meer mensen uit het hart gegrepen was en volle steun kreeg. Voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad deed even later met zijn artikel het meeste stof opwaaien. De negatieve reacties, ook van wie tot zijn geestverwanten moeten worden gerekend, op zijn door zorg voor de samenhang van de samenleving ingegeven oproep hebben mij bedrukt en de zorg niet echt weggenomen.
Het roept de vraag op naar de bron van deze heftigheid. Angst voor een ‘tsunami’, een onstuitbare massa vreemdelingen? Bang voor verlies van ‘identiteit’ en behoefte aan een (be)grijpbaar en overzichtelijk wereld- en mensbeeld? Een signaal dat veel mensen het gevoel hebben het houvast op hun wereld kwijt te raken en er zich onveilig in voelen? ‘Burgers voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Had men in de jaren ’60 en ’70 last van een soort sociale claustrofobie, nu heeft men als het ware last van sociale pleinvrees,’ schreef Trouw-redacteur Ruud van Heese in een interessante beschouwing hierover. Dergelijke signalen moeten serieus aandacht krijgen, niet alleen van politici.

Misschien kan dit nummer bijdragen aan het node gemiste toekomstperspectief: waar zijn we vóór? Tussen Sinterklaas en kerst past ook een verlanglijstje: een nieuwe, duurzamer economische orde, zoals de Chileense econoom Max-Neef bepleit. Een constructieve verhouding tussen religie, samenleving en politiek, waarvoor verscheidene bijdragen een grote variëteit van bouwstenen aandragen. Meer ontmoetingsgelegenheden tussen mensen, zoals in de gemeente Boxmeer op gang is gebracht. Mindfulness in samenhang met maatschappelijke actie, zoals Thich Nhat Hanh leert. Of Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen, waaraan in Rotterdam vorm wordt gegeven. Dank u, medemensje….

De stuurgroep en redactie van De Linker Wang wensen u inspirerende kerstdagen en een vredevol en klimaatneutraal nieuw jaar!!

Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

 • Jubileumsymposium op zaterdag 2 april

  Op zaterdag 2 januari vindt in Utrecht het jubileumsymposium van De Linker Wang plaats, met als motto ‘Naar een waardegedreven, progressieve politiek’. Sprekers zijn Corinne Ellemeet, Joke Hermsen, Janneke Stegeman, Joost Röselaers en Nadia Bouras.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 30 januari

  Ook het jaar 2022 starten we met een nieuwjaarsbijeenkomst! Dit doen we op zondagmiddag 30 januari. Vanwege de coronamaatregelen zal dit een online bijeenkomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar wat het nieuwe jaar ons brengt. Speciale gast tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is Samir Bashara, bestuurslid [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Komende activiteiten

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Wie ons symposium helaas niet ter plekke kan bijwonen in het #stadsklooster hier de link naar de livestream https://t.co/aBE9VU8pTh - ongeveer 2 maanden geleden