Yfke Nawijn

Yfke Nawijn (1971) studeerde verpleegkunde en godsdienstwetenschap in Groningen. Sinds eind 2014 is zij lid van de redactie.

Zij werkt in twee functies: als beleidsmedewerker bij de Hezenberg in Hattem, een instelling voor GGZ, pastoraat en retraite en als programmacoördinator transmurale stroke-service Zwolle. Als nevenfunctie is zij lid van een medisch-ethische toetsingscommissie.

Yfke schrijft graag over de thema’s rond gezondheidszorg en ethiek, maar verbreedt ook graag haar blik met andere onderwerpen.

Dit bericht was geplaatst inRedactie. Bookmark the permalink. Zowel reacties als trackbacks zijn gesloten.
  • Over de Linker Wang

    De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

  • Aanmelden voor nieuwsbrief

  • Komende activiteiten

  • Volg ons!

  • Tweets