Redactioneel, oktober 2013

Spiritualiteit en innerlijke motivatie zijn onmisbaar in de politiek. Dat zegt filosoof en theoloog Eduard van Zuijlen in een interview met Herman Radstake in dit nummer van De Linker Wang. Van Zuijlen is burgemeester van Menterwolde en was interim-partijvoorzitter van GroenLinks en ziet veel kansen voor zijn partij.
Van Zuijlen blijkt een vrijgevochten en ondogmatisch mens te zijn die tegelijk oog heeft voor sociale cohesie. Want, zo stelt hij: ‘Religies zijn belangrijk in de samenleving en voor de politiek omdat kerken en moskeeën mensen kunnen bereiken en verbinden, sociaal isolement kunnen voorkomen.’
Hij vertelt dat zijn spiritualiteit in de loop der tijd veranderd is. Was het vroeger voor hem een stelsel van geloofsuitspraken, tegenwoordig is het een werkwoord: ‘Iets wat je doet, zonder exclusiviteit van een stelsel.’ Mede om die reden heeft hij het kerkelijk instituut achter zich gelaten.
Toch zijn kerken niet uitsluitend met zichzelf bezig – of met het bewaken van leerstellingen. Dat blijkt uit het artikel van Marianne Mak over de komende assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan (Zuid-Korea). Het zoeken naar een nieuwe economische wereldorde staat op de agenda van de assemblee waar vertegenwoordigers van 315 kerkgenootschappen uit de hele wereld elkaar deze maand zullen treffen.
Nederlands delegatielid Kees Nieuwerth vertelt dat ‘Busan’ huiswerk oplevert. ‘Nederland is één van de landen met de grootste ecologische voetafdruk, we hebben een hoge kooldioxide uitstoot en op dit moment het slechtste klimaatbeleid binnen de Europese Unie.’ GroenLinks lijkt hiermee een voor de hand liggende politieke partner te zijn voor de kerken in Nederland, als zij concreet invulling willen geven aan hun spiritueel gemotiveerde idealen.
Enis Odaci doet in zijn eerste column getiteld ‘Imam Rutte’ een interessante voorzet. Zijn stelling: laten we van de economie geen nieuwe religie maken. Enis woont in Hengelo en is oprichter van stichting Humanislam. Samen met predikant Herman Koetsveld vormt hij Koetsveld&Odaci, partners voor christelijke-islamitische kennisuitwisseling en advisering (www.koetsveld-odaci.nl). Als redactie zijn we blij dat Enis in ons blad zijn licht wil laten schijnen over de actualiteit.
Zoals onze nieuwe columnist met zijn verwijzing naar ouderwetse imams impliciet de ambivalentie van zijn godsdienst aanstipt, zo doen Wielie Elhorst en Christina Lammer dat ook in hun artikelen over homo-emancipatie en vrouwenemancipatie. Hier blijkt ambivalentie vooral een kracht te zijn. Religie biedt ruimte aan een persoonlijke invulling, zo schrijft Lammer die zichzelf als niet-gelovig beschouwt. Ook wat Elhorst schrijft en laat zien, is daar een levend bewijs van. Wie of wat is de bron van jouw vrijheid?

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang organiseert bijeenkomsten over religie, politiek en samenleving, is de religiewerkgroep van GroenLinks, en geeft het gelijknamige tijdschrift uit. Religie is een veelzijdig fenomeen. Wat verdient kritiek en wat ondersteuning? En welke inspiratiebronnen kunnen bijdragen aan duurzaamheid, vrede, gerechtigheid en compassie?

 • Elke school uniek en toegankelijk

  Emeritus hoogleraar Siebren Miedema pleit voor een nieuw onderwijssysteem waarbij alle scholen uniek zijn en toegankelijk voor iedereen. ‘Het duale stelsel is een sta-in-de-weg voor constructief onderwijsbeleid
  in een post-seculiere tijd’, stelt hij.

 • Walks of Peace tijdens Vredesweek

  Tijdens de Vredesweek van 16 tot 24 september worden verschillende Walks of Peace georganiseerd. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Het doel van de wandeltocht is verbinden met vrede en met elkaar. De Walk of Peace werd in 2015 voor het eerst georganiseerd door vredesorganisatie PAX en de Raad van [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Creatief en ecologisch Palestijns verzet... Vriendenmiddag ‘Tent of nations’ op 10 februari https://t.co/shtqUEJ1TS - ongeveer 5 uur geleden
  • Religies en levensbeschouwingen presenteren hun opvatting ten aanzien van ‘Een zorgzame samenleving’ op symposium ‘… https://t.co/jSB2YP4o3V - ongeveer 5 uur geleden
  • ‘De wereld moet minder vliegen, anders halen we het Parijs-akkoord niet.’ #klimaatverandering https://t.co/36XNio0W0T - ongeveer 5 uur geleden
  • Sociale werkplaats is sterfhuis dat steeds verder wordt afgeknepen en arbeidsgehandicapten zijn kind van de rekenin… https://t.co/WOhJt3X3FH - ongeveer 3 dagen geleden