Redactioneel, mei 2009

Identiteit

Niet alleen Nederland, maar ook De Linker Wang houden zich bezig met de eigen identiteit, ofwel met de vraag: waar staan we voor? Niet dat dit al de vorm heeft van Nietzsches ‘Umwertung aller Werte’ (Herwaardering van alle waarden), maar er spreekt op zijn minst de behoefte uit om in de huidige maatschappelijke, economische en politieke dynamiek de kernwaarden hierbij passend en praktisch te vertalen. De stuurgroep van De Linker Wang heeft de laatste maanden veel werk verzet. Er is diepgaand gesproken over het profiel van De Linker Wang. Een voorstel is in het magazine gepubliceerd. Daarna hebben de leden hierover van gedachten gewisseld, in het blad en tijdens de landelijke bijeenkomst in maart over Geweldloze Communicatie. Het verslag in dit nummer is niet het laatste woord dat erover wordt gesproken.
Tegelijkertijd is gewerkt aan de versteviging van de organisatie van het platform. Om het vrijwillige werk voor alle leden doenlijk te houden, is een heldere taakverdeling en een jaarplan opgesteld. Zo wordt de actieve bijdrage aan De Linker Wang – hopelijk – zo aantrekkelijk, dat de stuurgroep snel nieuwe leden kan begroeten, vooral een voorzitter en een penningmeester. U vindt de vacatures in dit nummer.
In meer artikelen komen identiteit en waarden ter sprake. In het interview met Frank Mulder, voorzitter van Time to Turn, en bijvoorbeeld de beschrijving van de geschiedenis van De Linker Wang en zijn voorganger, de Evangelische Volks Partij. En hoe denkt u over de biomedische maakbaarheid van de mens in de (nabije?) toekomst?
Zo zou u dit nummer bijna als zoekplaatje kunnen lezen: zoek de 10 verschillen. Met uw eigen gevoel of overtuiging, of tussen De Linker Wang en andere bewegingen. Die zijn er, zeker. Toch wekt dit nummer bij mij het verlangen om (opnieuw) te zoeken naar overduidelijk gedeelde waarden van bijvoorbeeld kerken en bijbels dan wel religieus geïnspireerden. Die bieden aanknopingspunten om de huidige versnippering van energie te beperken en samen een iets grotere vuist naar de politiek te maken. Bijvoorbeeld vanuit de verschillende kerken naar het CDA, waartoe Femke Halsema oproept in haar gesprek met voorman Van der Kamp van de Raad van Kerken. Bijvoorbeeld door druk te zetten op een politiek die menswaardig leven en rechtvaardige behandeling vergroot, waarden die vooral voor armen, kwetsbaren en verdrukten binnen en buiten Nederland nogal eens onder druk staan. Schrijnende omstandigheden spreken uit de beschouwing over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, en de beelden van vluchtelingenkampen op de fotomiddenpagina.
In de Filippijnen maakt de lokale (Rooms-katholieke) kerk een duidelijke keuze voor de verbetering en bescherming van de positie van boeren. En ook in Nederland kiezen mensen partij en gaan aan de slag, zoals de genomineerden voor de Ab Harrewijnprijs. Hoopgevende activiteiten vanuit een duidelijke keuze. Ze staan er voor. Een identiteit.

Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang organiseert bijeenkomsten over religie, politiek en samenleving, is de religiewerkgroep van GroenLinks, en geeft het gelijknamige tijdschrift uit. Religie is een veelzijdig fenomeen. Wat verdient kritiek en wat ondersteuning? En welke inspiratiebronnen kunnen bijdragen aan duurzaamheid, vrede, gerechtigheid en compassie?

 • Elke school uniek en toegankelijk

  Emeritus hoogleraar Siebren Miedema pleit voor een nieuw onderwijssysteem waarbij alle scholen uniek zijn en toegankelijk voor iedereen. ‘Het duale stelsel is een sta-in-de-weg voor constructief onderwijsbeleid
  in een post-seculiere tijd’, stelt hij.

 • Walks of Peace tijdens Vredesweek

  Tijdens de Vredesweek van 16 tot 24 september worden verschillende Walks of Peace georganiseerd. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Het doel van de wandeltocht is verbinden met vrede en met elkaar. De Walk of Peace werd in 2015 voor het eerst georganiseerd door vredesorganisatie PAX en de Raad van [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Creatief en ecologisch Palestijns verzet... Vriendenmiddag ‘Tent of nations’ op 10 februari https://t.co/shtqUEJ1TS - ongeveer 1 dag geleden
  • Religies en levensbeschouwingen presenteren hun opvatting ten aanzien van ‘Een zorgzame samenleving’ op symposium ‘… https://t.co/jSB2YP4o3V - ongeveer 1 dag geleden
  • ‘De wereld moet minder vliegen, anders halen we het Parijs-akkoord niet.’ #klimaatverandering https://t.co/36XNio0W0T - ongeveer 1 dag geleden
  • Sociale werkplaats is sterfhuis dat steeds verder wordt afgeknepen en arbeidsgehandicapten zijn kind van de rekenin… https://t.co/WOhJt3X3FH - ongeveer 4 dagen geleden