Redactioneel, december 2012

Sinds het vorige nummer van De Linker Wang – nog maar 2 maanden geleden – heeft de grond onder de politiek op diverse plekken behoorlijk getrild. Onverwacht stapte niet alleen Jolanda Sap op, maar ook het hele partijbestuur van GroenLinks. We wensen de commissie en het interim-bestuur wijsheid en compassie bij het bijeenrapen van de stukken. Daarnaast ontstond een nieuw kabinet, dat bijna struikelde over het gesloten akkoord en daarna moeizaam laveert tussen de tegenpolen. Compassie is ook hier nog ver te zoeken.
Intussen groeit de vraag hoeveel de nationale politiek nog aan het stuur staat van de Nederlandse economie. We zijn zo verbonden met de rest van de wereld – alle verzet daartegen van Wilders lijkt dan ook futiel – dat koopkrachtplaatjes niet echt betrouwbaar kunnen worden voorspeld. Met beleggingsresultaat hebben polderafspraken gemeen dat in het verleden behaalde successen weinig zekerheid bieden voor de toekomst. Procenten erbij of eraf hangen veel meer af van het consumentengedrag in China, Brazilië en India dan we in Nederland lijken te willen zien. Procenten erbij of eraf hangen op langere termijn waarschijnlijk meer af van hoe creatief en innovatief Nederland duurzaam kan produceren en consumeren. De steun en initiatieven hiervoor in de samenleving en bij bedrijven groeien sneller dan in de politiek, zo lijkt het. Het is tijd dat de overheid deze burgerinitiatieven ook steunt, wettelijke basis geeft en ermee gaat samenwerken, is de strekking van Burgerschap 2.0. Er blijken goede economische gronden voor. Ook Ruard Ganzevoort put hoop uit deze beweging.
Nationale beleidsmakers kunnen wel invloed uitoefenen op de verdeling van de pijn. Vorige kabinetten hebben al behoorlijk huisgehouden in de sociale zekerheden. Mensen aan de onderkant van de samenleving merken daar het meest van, want zij zien hun eindjes steeds verder van elkaar weg groeien, zo blijkt uit de Boodschappenmand van de Arme Kant van Nederland/EVA. Dit zijn de armen die centraal staan in de – hernieuwde? – kennismaking met bevrijdingstheologie. Mirjam van der Werff ontdekte dat een christelijke en een islamitische bevrijdingstheoloog veel overeenkomsten hebben, onder meer de principiële keuze voor de armen en de praxis, het handelen in de dagelijkse praktijk. Ook ‘uitsmijter’ Alma Feenstra gelooft in de kracht van het doen en laten zien.
Andries de Jong geeft met geld inhoud aan deze praktijk. Het is wrang dat zijn constatering dat er geen dekkend systeem van opvang bestaat, komt op het moment dat de Amsterdamse Open Deur, toonbeeld van het laatste vangnet, moet sluiten.
Wat dan te ‘doen’? Bram van Ojik geeft een voorzet voor de richting, met zijn pleidooi voor eerlijk delen en insluiten. Verwantschap met de politieke idealen van Willem Aantjes is onmiskenbaar, en misschien helpt de wijsheid van de oude politicus bij het heruitvinden van GroenLinks. Ook de theologie van het marktplein, het zoeken naar een ‘nieuw wij’ van Manuela Kalsky geeft eveneens een richting.
Het bestuur van De Linker Wang heeft alvast een brief gestuurd naar het interim-partijbestuur, en naar de afdelingen van GroenLinks, waarin het pleit voor Compassie in de politieke praktijk. De brieven zijn te lezen op de website van De Linker Wang.
Inspirerende feestdagen en veel compassie in 2013 gewenst!

Herman Radstake
eindredacteur a.i. De Linker Wang

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang organiseert bijeenkomsten over religie, politiek en samenleving, is de religiewerkgroep van GroenLinks, en geeft het gelijknamige tijdschrift uit. Religie is een veelzijdig fenomeen. Wat verdient kritiek en wat ondersteuning? En welke inspiratiebronnen kunnen bijdragen aan duurzaamheid, vrede, gerechtigheid en compassie?

 • Elke school uniek en toegankelijk

  Emeritus hoogleraar Siebren Miedema pleit voor een nieuw onderwijssysteem waarbij alle scholen uniek zijn en toegankelijk voor iedereen. ‘Het duale stelsel is een sta-in-de-weg voor constructief onderwijsbeleid
  in een post-seculiere tijd’, stelt hij.

 • Walks of Peace tijdens Vredesweek

  Tijdens de Vredesweek van 16 tot 24 september worden verschillende Walks of Peace georganiseerd. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Het doel van de wandeltocht is verbinden met vrede en met elkaar. De Walk of Peace werd in 2015 voor het eerst georganiseerd door vredesorganisatie PAX en de Raad van [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Volg ons!

 • Tweets

  • Creatief en ecologisch Palestijns verzet... Vriendenmiddag ‘Tent of nations’ op 10 februari https://t.co/shtqUEJ1TS - ongeveer 7 uur geleden
  • Religies en levensbeschouwingen presenteren hun opvatting ten aanzien van ‘Een zorgzame samenleving’ op symposium ‘… https://t.co/jSB2YP4o3V - ongeveer 7 uur geleden
  • ‘De wereld moet minder vliegen, anders halen we het Parijs-akkoord niet.’ #klimaatverandering https://t.co/36XNio0W0T - ongeveer 7 uur geleden
  • Sociale werkplaats is sterfhuis dat steeds verder wordt afgeknepen en arbeidsgehandicapten zijn kind van de rekenin… https://t.co/WOhJt3X3FH - ongeveer 3 dagen geleden