Redactioneel, december 2012

Sinds het vorige nummer van De Linker Wang – nog maar 2 maanden geleden – heeft de grond onder de politiek op diverse plekken behoorlijk getrild. Onverwacht stapte niet alleen Jolanda Sap op, maar ook het hele partijbestuur van GroenLinks. We wensen de commissie en het interim-bestuur wijsheid en compassie bij het bijeenrapen van de stukken. Daarnaast ontstond een nieuw kabinet, dat bijna struikelde over het gesloten akkoord en daarna moeizaam laveert tussen de tegenpolen. Compassie is ook hier nog ver te zoeken.
Intussen groeit de vraag hoeveel de nationale politiek nog aan het stuur staat van de Nederlandse economie. We zijn zo verbonden met de rest van de wereld – alle verzet daartegen van Wilders lijkt dan ook futiel – dat koopkrachtplaatjes niet echt betrouwbaar kunnen worden voorspeld. Met beleggingsresultaat hebben polderafspraken gemeen dat in het verleden behaalde successen weinig zekerheid bieden voor de toekomst. Procenten erbij of eraf hangen veel meer af van het consumentengedrag in China, Brazilië en India dan we in Nederland lijken te willen zien. Procenten erbij of eraf hangen op langere termijn waarschijnlijk meer af van hoe creatief en innovatief Nederland duurzaam kan produceren en consumeren. De steun en initiatieven hiervoor in de samenleving en bij bedrijven groeien sneller dan in de politiek, zo lijkt het. Het is tijd dat de overheid deze burgerinitiatieven ook steunt, wettelijke basis geeft en ermee gaat samenwerken, is de strekking van Burgerschap 2.0. Er blijken goede economische gronden voor. Ook Ruard Ganzevoort put hoop uit deze beweging.
Nationale beleidsmakers kunnen wel invloed uitoefenen op de verdeling van de pijn. Vorige kabinetten hebben al behoorlijk huisgehouden in de sociale zekerheden. Mensen aan de onderkant van de samenleving merken daar het meest van, want zij zien hun eindjes steeds verder van elkaar weg groeien, zo blijkt uit de Boodschappenmand van de Arme Kant van Nederland/EVA. Dit zijn de armen die centraal staan in de – hernieuwde? – kennismaking met bevrijdingstheologie. Mirjam van der Werff ontdekte dat een christelijke en een islamitische bevrijdingstheoloog veel overeenkomsten hebben, onder meer de principiële keuze voor de armen en de praxis, het handelen in de dagelijkse praktijk. Ook ‘uitsmijter’ Alma Feenstra gelooft in de kracht van het doen en laten zien.
Andries de Jong geeft met geld inhoud aan deze praktijk. Het is wrang dat zijn constatering dat er geen dekkend systeem van opvang bestaat, komt op het moment dat de Amsterdamse Open Deur, toonbeeld van het laatste vangnet, moet sluiten.
Wat dan te ‘doen’? Bram van Ojik geeft een voorzet voor de richting, met zijn pleidooi voor eerlijk delen en insluiten. Verwantschap met de politieke idealen van Willem Aantjes is onmiskenbaar, en misschien helpt de wijsheid van de oude politicus bij het heruitvinden van GroenLinks. Ook de theologie van het marktplein, het zoeken naar een ‘nieuw wij’ van Manuela Kalsky geeft eveneens een richting.
Het bestuur van De Linker Wang heeft alvast een brief gestuurd naar het interim-partijbestuur, en naar de afdelingen van GroenLinks, waarin het pleit voor Compassie in de politieke praktijk. De brieven zijn te lezen op de website van De Linker Wang.
Inspirerende feestdagen en veel compassie in 2013 gewenst!

Herman Radstake
eindredacteur a.i. De Linker Wang

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de religiewerkgroep van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. We laten ons inspireren door mensen voor wie geloof of spiritualiteit bijdraagt aan duurzaamheid, vrede en gerechtigheid.
  Religie kan inspireren tot samenwerking maar ook tot tegenspraak en kritiek. Het gesprek hierover voeren we in ons magazine en tijdens debatten en ontmoetingen.

 • Zeventig jaar Wereldraad van Kerken

  De Wereldraad van Kerken bestaat zeventig jaar. Dat wordt op 23 augustus gevierd in Amsterdam, de stad waar de organisatie in 1948 ook werd opgericht. Het eerste deel van de dag bestaat uit een pelgrimage van gerechtigheid en vrede door de stad. Vanaf 16.00 uur is er een viering in de Nieuwe Kerk in Amsterdam [lees meer…]

 • Waken in de Lijdenstijd bij Schiphol

  In de tijd voor Pasen waken kerken uit Amsterdam en omgeving bij het Justitieel Complex Schiphol om de gevangenen die daar vastzitten, een hart onder de riem te steken. De wakes beginnen op Aswoensdag 14 februari.

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Volg ons!

 • Tweets