Redactioneel, december 2011

‘Religie is een veelzijdig fenomeen. Wat verdient kritiek en wat ondersteuning? En welke inspiratiebronnen kunnen bijdragen aan duurzaamheid, vrede, gerechtigheid en compassie?’ Deze tekst staat te lezen op de startpagina van de vernieuwde website van De Linker Wang.

Niet alleen de site is nieuw, ook wat de beweging en het tijdschrift uitstralen. Religieuze inspiratie voor maatschappij en politiek wordt binnen De Linker Wang van oudsher op waarde geschat zonder de ene levensbeschouwing boven de andere te plaatsen. Dat past ook niet bij een doorbraakpartij als GroenLinks, de partij waaraan De Linker Wang verbonden is. Het gaat in de geest van Manuela Kalsky (pagina 4 en 5) om respectvolle verscheidenheid en het verbinden van verschillen.

Duurzaamheid, vrede, gerechtigheid en compassie zijn hierbij fundamentele kernwaarden. IJkpunten waarop religieuze instituten, politieke bewegingen en machthebbers beoordeeld moeten kunnen worden. Zo krijgt godsdienstkritiek vanuit De Linker Wang gaandeweg een meer expliciete plaats die past bij linkse politiek.

Overigens sluit dat geenszins uit dat je geen vraagtekens kunt plaatsen bij sommige vormen van religiekritiek, zoals blijkt uit het artikel van Erica Meijers (pagina 22-24). Zij signaleert een nieuwe onverdraagzaamheid bij links ten aanzien van godsdienst en religie. ‘Wie moslims vastpint op een bepaalde, vermeend conservatieve identiteit, zal het door links zo graag gewilde debat over vrouw-, homo- en dieronvriendelijke tendensen in hun geloof niet snel op gang kunnen brengen,’ aldus Meijers.

Wat dat betreft vormt het interview met Thijs Kleinpaste en Marcel Duyvestijn – publieke pleitbezorgers van het afschaffen van godsdienstvrijheid – een mooi contrast (pagina 20-21). Dat zij een debat aanzwengelen is winst. Ook de stelling ‘Denk zelf!’ kan niet vaak genoeg herhaald worden. Veel gelovigen doen dat te weinig en daar hebben ze een punt. Wie durft vervolgens de breed gedeelde vooronderstelling dat gelovigen noodzakelijkerwijs minder zelfstandig denken omdat zij religieus zijn, weer kritisch te doordenken? Hoe verklaren we bijvoorbeeld dat secularisatie en individualisering hand in hand gaan met groeiend populisme en afnemende solidariteit? Hoe autonoom is de mens? Zit de maatschappij niet ingewikkelder in elkaar dan we kunnen bevroeden?

Wat dat betreft is de analyse van Hendro Munsterman ‘Vaticaan als bondgenoot van GroenLinks’ (pagina 18-19) heerlijk tegendraads. Een instituut dat zelf niet zo soepeltjes omgaat met macht, kritiek en vernieuwing van onderaf, vormt zelf juist een gezonde kritische factor ten opzichte van de grote economische machten in de wereld. Zo hangt de werkelijkheid van verrassingen aan elkaar. Durven we niet alleen te kijken maar ook te zien? Niet alleen te horen maar ook te luisteren? Openheid en verwondering kunnen mensen tot bondgenoten maken en soms ongekend positieve krachten losmaken.

Theo Brand, eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang is de religiewerkgroep van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. We laten ons inspireren door mensen voor wie geloof of spiritualiteit bijdraagt aan duurzaamheid, vrede en gerechtigheid.
  Religie kan inspireren tot samenwerking maar ook tot tegenspraak en kritiek. Het gesprek hierover voeren we in ons magazine en tijdens debatten en ontmoetingen.

 • Interview kerkasiel-dominee Axel Wicke

  Door zijn afkomst en familie voelt de Haagse dominee Axel Wicke zich verplicht om een Armeens gezin kerkasiel te bieden. In een interview met het Algemeen Dagblad vertelt hij over zijn drijfveren.

 • Manifest over positie Israël binnen PKN

  Een groep liberale theologen uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) stelt in een manifest de speciale positie van Israël binnen de PKN ter discussie. De theologen vinden dat de kerk ‘best zonder Israël kan’. Volgens hen blijft vaak onduidelijk welke lading ‘Israël’ heeft. Gaat het om het ‘volk’ Israël, of om bijvoorbeeld het Oude [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Volg ons!

 • Tweets

  • @Mecanek @VrijLinks Georganiseerd door ‘In vrijheid verbonden’. Zie de link. We dachten: misschien ook interessant… https://t.co/o3r7duy3Ox - ongeveer 14 uur geleden
  • In hoeverre kunnen minderheden zelf bepalen welk onderwerp zij op hun eigen manier bespreken? In hoeverre geldt de… https://t.co/LCTTkCJV0s - ongeveer 16 uur geleden
  • Ab Harrewijn Prijs zoekt nominaties voor 2019. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wi… https://t.co/OfgKm2y5Kk - ongeveer 16 uur geleden
  • Matthijs Schouten: “Er moet meer aandacht komen voor de binnenkant van duurzaamheid” https://t.co/JjkiaxvTgW - ongeveer 16 uur geleden