Redactioneel, december 2009

Veranderingen

De planeet is gered! Dankzij de vergaande afspraken die de regeringleiders in Kopenhagen hebben gemaakt, wordt de 21e eeuw er een van de duurzaamheid, zodat er nog eeuwen daarna leven op aarde mogelijk blijft. Dankzij de inspanningen van velen over de hele wereld, waaronder de bijeenkomsten en het leesvoer van De Linker Wang, hebben de beslissers zich teweer gesteld tegen de krachten en machten die belang hebben bij de voortzetting van de huidige uitbuiting van mensen en aarde.
Ik hoop dat dit waar blijkt. Als u dit leest, is de klimaatconferentie in Kopenhagen ongeveer afgelopen en zijn de resultaten bekend. Toen ik dit schreef, was een dergelijke uitkomst nog vooral hoopvolle maar onwaarschijnlijke toekomstmuziek.
Daarom besteden we ook in dit nummer ruim aandacht aan het klimaat en verwante onderwerpen. Bijvoorbeeld met het diepgaande artikel van Hans Schravesande over Martin Buber en de verhouding van de mens tot de natuur. Het roept niet alleen de vraag op hoe ‘de westerse mens’ is omgegaan met de natuur. Steeds vaker lees ik dat de broodnodige omslag in de economie ook een omslag vraagt van onszelf en onze dagelijkse consumentenkeuzes. De vraag ligt daarom op ieders persoonlijke bordje.
Inleider Borgman had het ook over deze vraag tijdens de landelijke bijeenkomst van De Linker Wang over ‘Crisis als duurzame kans’. Bij mij bleef hangen dat het antwoord verandert en steeds opnieuw en in gesprek en debat en in de praktijk gezocht moet worden. Een mooi voorbeeld van zo’n praktijk vond ik de Transition Towns waarover het tweede deel van de bijeenkomst ging. Dat er inderdaad plaatselijk veel kan worden gedaan, blijkt in Millenniumgemeente Arnhem. GroenLinks-gemeenteraadslid John Veldman liet zich inspireren door veel initiatieven die bijdragen aan het dichterbij brengen van de Millenniumdoelen. Hij pakte dit op om zijn stad verder te helpen in deze richting. Hij beschrijft wat er gaande is en wat hem beweegt.
Minder direct gericht op duurzaamheid (hoewel langzamerhand ongeveer alles een plek vindt onder die paraplu) is de barmhartigheid. Zo worden in het Amsterdamse Wereldhuis bijvoorbeeld mensen – ‘ongedocumenteerden’ – geholpen om gezond te worden of te blijven in Nederland. In zijn lange column legt Hub Crijns toch ook verbinding tussen de werken van barmhartigheid, gerechtigheid en duurzaamheid.
‘Change’ was het sleutelwoord van Obama in zijn campagne. Het lijkt nu zelfs tot in De Linker Wang door te werken. We begroeten een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. Drukkerij USP, die het blad vanaf het begin heeft gedrukt, is helaas failliet gegaan. Ik wil op deze plek alle USP’ers bedanken voor de zorg die ze de afgelopen ruim 18 jaar aan het blad hebben besteed en voor hun flexibiliteit. Voor dit nummer hebben we een nieuwe, en gelukkig bijzonder duurzame drukkerij gevonden.
Ten slotte draag ik de zorg voor het blad over aan de u welbekende Theo Brand. Met mijn laatste woorden als eindredacteur van dit magazine wil ik u inspirerende – witte of groene, allebei fijn – geboortefeestdagen en een duurzaam, harmonieus en levenskrachtig nieuw jaar toewensen.
(Met excuus dat deze wens u te laat bereikte. Het decembernummer viel ook bij mij pas op 30 december in mijn brievenbus. TNT Post kon door de weers- en eindejaarsomstandigheden tijdige bezorging niet garanderen…. HR)

Herman Radstake
eindredacteur

 • Over de Linker Wang

  De Linker Wang organiseert bijeenkomsten over religie, politiek en samenleving, is de religiewerkgroep van GroenLinks, en geeft het gelijknamige tijdschrift uit. Religie is een veelzijdig fenomeen. Wat verdient kritiek en wat ondersteuning? En welke inspiratiebronnen kunnen bijdragen aan duurzaamheid, vrede, gerechtigheid en compassie?

 • Elke school uniek en toegankelijk

  Emeritus hoogleraar Siebren Miedema pleit voor een nieuw onderwijssysteem waarbij alle scholen uniek zijn en toegankelijk voor iedereen. ‘Het duale stelsel is een sta-in-de-weg voor constructief onderwijsbeleid
  in een post-seculiere tijd’, stelt hij.

 • Walks of Peace tijdens Vredesweek

  Tijdens de Vredesweek van 16 tot 24 september worden verschillende Walks of Peace georganiseerd. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Het doel van de wandeltocht is verbinden met vrede en met elkaar. De Walk of Peace werd in 2015 voor het eerst georganiseerd door vredesorganisatie PAX en de Raad van [lees meer…]

 • Aanmelden voor nieuwsbrief

 • Volg ons!

 • Tweets